BIBU

Haluamme vahvistaa kansalaisuutta, purkaa kuiluja ja kuplia.

Globaalit muutokset muovaavat kansalaisuutta. BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke selvittää, kuinka talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä, kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin.

BIBU tutkijat

Tutkijat

BIBUn monitieteisessä konsortiossa työskentelee muun muassa median tutkijoita, psykologeja, taloustieteilijöitä ja sosiologeja. Mukana on tutkijoita ja koordinaattoreita yhteensä seitsemästä organisaatiosta.

BIBU

Yhteystiedot

Isak Vento
Koordinaattori
isak.vento@helsinki.fi
050 448 8945

Mirja Hämäläinen
Vuorovaikutuskoordinaattori
mirja.hamalainen@demoshelsinki.fi
050 380 5086

Anu Kantola
Konsortion johtaja
anu.kantola@helsinki.fi
050 448 7273

BIBU

Yhteistyössä