BIBU

Tutkijat

BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke selvittää, kuinka globaalit muutokset – talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike – muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin.

Työpakettien vetäjät

Anu Kantola

Anu Kantola

Konsortion johtaja, työpaketin vetäjä Emotional Dynamics -työpaketissa

politiikan tutkimus, mediatutkimus, kvalitatiiviset menetelmät

anu.kantola@helsinki.fi
+358 50 448 7273

Mika Maliranta

Mika Maliranta

Työpaketin vetäjä Structural Changes -työpaketissa

soveltava empiirinen tutkimus, tuottavuus, talouskasvu

mika.maliranta@etla.fi
+358 50 369 8054
@Maliranta
www

Hanna Wass

Hanna Wass

Työpaketin vetäjä Citizens' Participation -työpaketissa

kvantitatiivinen tutkimus, sidosryhmäverkostoituminen, tiedeviestintä

hanna.wass@helsinki.fi
+358 50 336 3512
@hanna_wass

Kaarina Nikunen

Kaarina Nikunen

Työpaketin vetäjä Emotional Dynamics -työpaketissa

muuttuva mediaympäristö, osallistumisen kulttuurit, pakolaisuus ja maahanmuutto, tunnetalous, solidaarisuus

kaarina.nikunen@uta.fi
+358 40 190 4094
@kaarinanikunen
www

BIBU

Markku Jokisipilä

Työpaketin vetäjä Political Elites -työpaketissa

Suomen poliittinen historia, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, kansallissosialismin historia

jokisip@utu.fi

Heikki Hiilamo

Heikki Hiilamo

Työpaketin vetäjä Biases in Policy Outcomes -työpaketissa

kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen sosiaalipolitiikan tutkimus

heikki.hiilamo@helsinki.fi

Pasi Moisio

Pasi Moisio

Työpaketin vetäjä Policies for Nordic Model -työpaketissa

köyhyys, sosiaaliturva, sosiaalipolitiikka

pasi.moisio@thl.fi
+358 29 524 7228
@pasi_moisio

Tanja Aitamurto

Tanja Aitamurto

Työpaketin vetäjä Interaction Plan -työpaketissa

mediainnovaatiot, demokratia, joukkoäly, virtuaalitodellisuus

tanja.aitamurto@gmail.com
@tanjaaita
www

Aleksi Neuvonen

Aleksi Neuvonen

Työpaketin vetäjä Interaction -plan työpaketissa

aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi

Koordinaattorit

Isak Vento

Isak Vento

Koordinaattori

Euroopan unioni, hallinnonuudistukset, politiikan arviointi

isak.vento@helsinki.fi
+358 40 542 0293
@isak_vento

Jussi Kulopalo

Jussi Kulonpalo

Koordinaattori

projektikoordinaatio, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, viestintä

jussi.kulonpalo@helsinki.fi
+358 29 412 4583
@KATUMETRO

bibu-27

Mirja Hämäläinen

Vuorovaikutuskoordinaattori

mirja.hamalainen@demoshelsinki.fi
+358 50 380 5086
@MirjaHamalainen

bibu-24

Julia Jousilahti

Demokratiakiihdyttämön koordinaattori

julia.jousilahti@demoshelsinki.fi
+358 40 722 4931

bibu-25

Johannes Anttila

Viestintäkoordinaattori

johannes.anttila@demoshelsinki.fi
+358 44 535 1152

Structural Changes

Mika Maliranta

Mika Maliranta

Työpaketin vetäjä

soveltava empiirinen tutkimus, tuottavuus, talouskasvu

mika.maliranta@etla.fi
+358 50 369 8054
@Maliranta
www

Zhen Im

Zhen Im

Quantitative research, Labour market changes, Electoral behaviour

zhen.im@helsinki.fi
www

Antti Kaihovaara

Antti Kaihovaara

kyselytutkimukset, osaamispainotteinen teknologinen muutos, talouden rakennemuutokset

antti.kaihovaara@helsinki.fi
+358 41 507 6885
@AKaihovaara

Timo Kauppinen

Timo Kauppinen

kvantitatiivinen tutkimus, eriarvoisuus, alueelliset erot

timo.kauppinen@thl.fi
@timomkauppinen

Maria Vaalavuo

Maria Vaalavuo

rekisteriaineistot, tuloerot, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö

maria.vaalavuo@thl.fi
@mjvaal

Citizens' Participation

Hanna Wass

Hanna Wass

Työpaketin vetäjä

kvantitatiivinen tutkimus, sidosryhmäverkostoituminen, tiedeviestintä

hanna.wass@helsinki.fi
+358 50 336 3512
@hanna_wass

Hannu Lahtinen

Hannu Lahtinen

poliittinen osallistuminen, yhteiskunnallinen stratifikaatio, kysely- ja rekisteriaineistot

hannu.lahtinen@helsinki.fi
+358 29 412 4911

BIBU

Reijo Sund

soveltava tilastotiede, rekisteritutkimus

reijo.sund@helsinki.fi
+358 29 412 4336

BIBU

Maria Valaste

tilastotiede, mikrosimulointi

maria.valaste@helsinki.fi

BIBU

Maija Jokela

kvalitatiivinen tutkimus, etnografia

jokela.maija.e@student.uta.fi

045 650 5783

BIBU

 Juho Vesa

juho.vesa@helsinki.fi

Emotional Dynamics

Anu Kantola

Anu Kantola

Työpaketin vetäjä

politiikan tutkimus, mediatutkimus, kvalitatiiviset menetelmät

anu.kantola@helsinki.fi

Kaarina Nikunen

Kaarina Nikunen

Työpaketin vetäjä

muuttuva mediaympäristö, osallistumisen kulttuurit, pakolaisuus ja maahanmuutto, tunnetalous ja solidaarisuus

kaarina.nikunen@uta.fi
+358 40 190 4094
@kaarinanikunen
www

BIBU

Georg Boldt

etnografia, poliittinen sosiologia, nuoret

georgmboldt@gmail.com
+358 50 369 6602
blogs.uta.fi/boldt

BIBU

Marko Elovainio

psykososiaalisten terveysriskit, poliittisia tunteita ja tunteita politiikassa.

marko.elovainio@helsinki.fi

Veikko Eranti

Veikko Eranti

teknologian ja yhteiskunnallisen kehityksen suhde, kvalitatiivinen tutkimus, osallistuminen

veikko.eranti@uta.fi
+358 50 369 5129
@veikkoeranti
www

Jenni Hokka

Jenni Hokka

mediatuotanto, median erilaiset kerrontamuodot

jenni.hokka@uta.fi
+358 40 190 4295

Lotta Junnilainen

Lotta Junnilainen

eriarvoisuustutkimus, kaupunkitutkimus, kvalitatiivinen tutkimus

lotta.junnilainen@helsinki.fi
+358 40 847 6416

Eeva Luhtakallio

Eeva Luhtakallio

poliittinen sosiologia, etnografia, kansalaisuus

eeva.luhtakallio@uta.fi
+358 40 503 1573
@EevaLuhtakallio
www

Jenni Rinne

Jenni Rinne

poliittinen edustaminen, deliberatiivinen demokratiateoria, eliittihaastattelut

jenni.rinne@helsinki.fi
+358 400 457 580
+45 2897 5740
@jenni_rinne
www

BIBU

Mervi Pantti

tunteet mediassa ja julkisessa keskustelussa

mervi.pantti@helsinki.fi
+358 40 701 4010

Political Elites

BIBU

Markku Jokisipilä

Työpaketin vetäjä

Suomen poliittinen historia, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, kansallissosialismin historia

jokisip@utu.fi

Jenni Rinne

Jenni Rinne

poliittinen edustaminen, deliberatiivinen demokratiateoria, eliittihaastattelut

jenni.rinne@helsinki.fi
+358 400 457 580
+45 2897 5740
@jenni_rinne
www

bibu-5asd

Mona Mannevuo

affektit, kulttuurihistoria, kvalitatiivinen tutkimus

mmmann@utu.fi
www

Biases in Policy Outcomes

Heikki Hiilamo

Heikki Hiilamo

kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen sosiaalipolitiikan tutkimus

heikki.hiilamo@helsinki.fi

Paula Saikkonen

Paula Saikkonen

ympäristösosiaalipolitiikka, tutkimus tiedonkäytöstä päätöksenteossa

paula.saikkonen@thl.fi
+358 29 524 8133
@Paula_Helsinki
www

Tumas Ylä-Anttila

Tuomas Ylä-Anttila

kansalaisyhteiskunta, globalisaatio, ilmastopolitiikka, vaalikonedata

tuomas.yla-anttila@helsinki.fi
www

Matti Ylönen

Matti Ylönen

poliittinen talous, konsulttidemokratia

matti.v.ylonen@gmail.com
+358 40 723 1118
@mattiylonen

Policies for Nordic Model

Pasi Moisio

Pasi Moisio

Työpaketin vetäjä

köyhyys, sosiaaliturva, sosiaalipolitiikka

pasi.moisio@thl.fi
+358 29 524 7228
@pasi_moisio
www

Paula Saikkonen

Paula Saikkonen

ympäristösosiaalipolitiikka, tutkimus tiedonkäytöstä päätöksenteossa

paula.saikkonen@thl.fi
+358 29 524 8133
@Paula_Helsinki
www

Interaction Plan

Tanja Aitamurto

Tanja Aitamurto

Työpaketin vetäjä

mediainnovaatiot, demokratia, joukkoäly, virtuaalitodellisuus

tanja.aitamurto@gmail.com
@tanjaaita
www

Aleksi Neuvonen

Aleksi Neuvonen

Työpaketin vetäjä

aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi

BIBU

Mikko Hautakangas

sovittelu, verkkoyhteisöt, journalismi

mikko.hautakangas@uta.fi
+358 40 190 1363
@MHautakangas
www

Kaarina Nikunen

Kaarina Nikunen

muuttuva mediaympäristö, osallistumisen kulttuurit, pakolaisuus ja maahanmuutto, tunnetalous ja solidaarisuus

kaarina.nikunen@uta.fi
+358 40 190 4094
@kaarinanikunen
www

Mikko Rask

Mikko Rask

yhteisluominen, deliberaatioteoria, osallistuvat metodit

mikko.rask@helsinki.fi
+358 50 322 2012
www

Isak Vento

Isak Vento

Euroopan unioni, hallinnonuudistukset, politiikan arviointi

isak.vento@helsinki.fi
+358 40 542 0293
@isak_vento

BIBU

Yhteystiedot

Isak Vento
Koordinaattori
isak.vento@helsinki.fi
050 448 8945

Mirja Hämäläinen
Vuorovaikutuskoordinaattori
mirja.hamalainen@demoshelsinki.fi
050 380 5086

Anu Kantola
Konsortion johtaja
anu.kantola@helsinki.fi
050 448 7273

BIBU

Yhteistyössä