BIBU bubble minitron

Bibu Talks 1.3.

Tieteen tarkoitus – kenelle sitä tehdään?

BIBU talks

Tiede ja teknologia vievät yhteiskuntaa eteenpäin. Talouden kasvu nojaa innovaatioiden ja tieteen toivotaan tarjoavan yhä enemmän lähtökohtia politiikalle. Mutta pysyvätkö kaikki kansalaiset kärryillä? Toisaalta yliopistoissa kannetaan huolta siitä että tiede valjastetaan vain yritysten käyttöön. Millaisilla välineillä voidaan laajentaa osallisuutta tiedettä ja teknologiaa koskevissa kysymyksissä?

Näistä teemoista keskustellaan BIBU Talks -tilaisuudessa torstaina 1.3.2018 klo 17 Porthanian (Yliopistonkatu 3, Helsinki) lehtisalissa, 2. krs. Ilmoittaudu mukaan tästä.

BIBU Talksissa alustaa tiede- ja teknologiapolitiikkaa ja osallistumiskysymyksiä pitkään tutkinut dosentti Mikko Rask Helsingin yliopistosta. Kommentoimassa on osallistumista ja kompleksisten ilmiöiden johtamista tutkinut yliopistonlehtori Harri Raisio Vaasan yliopistosta.

  • Aiheesta keskustelemassa ovat
  • Suomen akatemia Strategisen tutkimuksen yksikön johtaja Jussi Vauhkonen
  • Sitran johtava asiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, joka on työskennellyt pitkään tutkimustiedon hyödyntämisen ja politiikanteon rajapinnassa.
  • Kansanedustaja Juhana Vartiainen, jolla on takanaan pitkä ura taloustieteellisen tutkimuksen parissa.
  • Tanja Suni Helsingin yliopiston tutkimuspalveluista, jolta ilmestyy tänä vuonna tieteellä ja tukimuksella vaikuttamista käsittelevä teos Tutkimuksesta toimintaa.
  • Mediakulttuurin dosentti Hanna Kuusela

BIBU Talksissa yhteydessä julkaistaan myös Routledgen kustantama, Mikko Raskin toimittama Public Participation, Science and Society: Tools for Dynamic and Responsible Governance of Research and Innovation -kirjan. Kirjassa käsitellään uusia tapoja järjestää tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu. Kirja on ajankohtainen johdanto tieteeseen liittyvään ’public engagement’ -toimintaan. Se tarjoaa esimerkkejä alan parhaista käytännöistä, evidenssiä toiminnan politiikkavaikutuksista, keskustelua haasteista sekä selkeät kriteerit siitä, miten toimintaa voidaan arvioida.

BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke selvittää, kuinka ilmiöt kuten talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin.