BIBU bubble minitron

Kuntalaisten osallistumisen reittejä kehittämässä: Demokratiainnovaatiot

BIBU Talks tapahtuma 8.6.2021

bibu_new_banner

Demokratiainnovaatioilla tarkoitetaan keinoja, joilla kansalaisten osallistumista vahvistetaan päätöksenteossa. Joskus puhutaan myös kokeiluista, mutta toimivia keinoja on myös onnistuneesti juurrutettu toistuvaksi toimintamalliksi eri puolilla maailmaa. Mitä innovaatioilta voi odottaa ja mitä niiden järjestäminen vaatii? Miten arvioida onnistumisia? Miten valita kunnan ja kuntalaisten tilanteisiin sopivimmat keinot

Demokratiaa voidaan notkistaa kehittämällä ja kokeilemalla uusia, entistä monipuolisempia ja suorempia osallistumisen tapoja. Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutkimushankkeen ja Kuntaliiton yhteisessä BIBU Talks -tilaisuudessa keskustellaan kokeiluista käytännönläheisesti yleisellä tasolla sekä tarkastellaan esimerkkinä osallistuvaa budjetointia Helsingissä.

Tilaisuus järjestetään Zoom-alustalla 8.6. klo 9-10.

Liity tilaisuuteen tästä linkistä!

Ohjelma:
9.00 Tervetuloa! Anna Björk, BIBU-hankkeen vuorovaikutuskoordinaattori
9.05 Asiantuntijapuheenvuorot:

Julia Jousilahti, Demos Helsinki: Käytännön vinkit demokratiainnovaatioihin
Mikko Rask, Helsingin yliopisto: Osallistuva budjetointi - esimerkkinä Helsingin kaupungin OmaStadi
Päivi Kurikka, Kuntaliitto: Kunnat ja demokratian arki ja mahdollisuudet

9.35 Keskustelu
9.55 Yhteenveto
10.00 Tilaisuus päättyy

Tervetuloa!

Lue lisää:

BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke selvittää, kuinka ilmiöt kuten talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin. Osana BIBUa toimii demokratiakokeiluja tutkiva Demokratiakiihdyttämö. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa on mukana Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Northwestern University, ETLA, THL ja Demos Helsinki.

BIBU bubble minitron

Hanna Wass, Timo M. Kauppinen,
Paula Saikkonen & Heikki Hiilamo

Kenen hyvinvoinnista puolueet välittävät?

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Tutkimus: Mitä asioita puolueet painottavat kuntavaaliohjelmissa?

Tiedote

kaks_logo-vaaka

Keskustan ja Kristillisdemokraattien vaaliohjelmissa painottuu peruspalvelujen järjestäminen kasvukeskuksien ulkopuolella. Muiden puolueiden ohjelmissa keskustellaan selvästi vähemmän kaupunkien ulkopuolisista alueista.

Muun muassa tämä jakolinja käy ilmi tuoreesta kuntavaaliraportista, joka on laadittu osana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ”Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU)” -tutkimushanketta. Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisee sen omassa Julkaisu-sarjassaan otsikolla Kenen hyvinvoinnista puolueet välittävät? 

Hanna Wassin, Timo M. Kauppisen, Paula Saikkosen ja Heikki Hiilamon kirjoittamassa tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, mille ryhmille puolueet kohdistavat vetoomuksensa ja millaisia hyvinvointilinjauksia niissä esitetään. Tulosten mukaan puolueet tunnistavat hyvin oman äänestäjiensä tarpeet ja nostavat niitä suoraan esiin kuntavaaliohjelmissaan.

Äänestysalueen väestön pienituloisuus ennusti vuoden 2017 kuntavaaleissa kaupunkimaisissa kunnissa suurempaa kannatusta Vasemmistoliitolle ja Vihreille, mutta muissa kunnissa suurempaa kannatusta Keskustalle.

Kuntatalouden suhteen vaaliohjelmien jakolinjat noudattavat valtakunnan politiikan linjoja, mikä heijastuu myös siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita halutaan järjestää. Oikealla laidalla sijaitsevat puolueet vastustavat veronkorotuksia ja haluaisivat vahvistaa yksityisen sektorin roolia palveluiden tuotannossa. Keskellä luotetaan valtionavustuksien alueelliseen jakoon, kun taas vasemmalla laidalla halutaan säilyttää julkisella sektorilla vahva rooli eikä myöskään veronkorotuksia suljeta pois.

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma tarjoaa vain vähän tietoa siitä, miten puolue kuntapolitiikassa haluaa toimia, mutta maalaa synkän kuvan Suomen nykytilanteesta.

Lue koko julkaisu tästä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Paula Saikkonen, THL, 029 524 8133

Tutkimuspäällikkö Timo M. Kauppinen, THL, 029 524 7233

BIBU bubble minitron

Mikko Rask, Titiana Ertiö, Pekka Tuominen & Veronica Ahonen

Final evaluation of the City of Helsinki’s participatory budgeting

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Kaarina Nikunen, Jenni Hokka & Matti Nelimarkka

Affective Practice of Soldiering: How Sharing Images Is Used to Spread Extremist and Racist Ethos on Soldiers of Odin Facebook Site

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Thomas Babila Sama, Ilkka Konttinen & Heikki Hiilamo

Alcohol Industry Arguments for Liberalizing Alcohol Policy in Finland: Analysis of Twitter Data

bibu_new_banner