BIBU bubble minitron

Mikko Hautakangas & Maija Gerlander

Kuunteleminen vastuullisuuden ja luottamuksen rakentajana: esimerkkinä journalismin yhteiskuntavastuu

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Zhen Jie Im & Young-Kyu Shin

Who gets labour market training? Access biases of social investment in Finland

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Anu Kantola & Anu A. Harju

Älä jää yksin häirinnän kanssa –
Viisi askelta vihapuheen taklaajille

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Anu Kantola & Anu A. Harju

Tackling the emotional toll together: How journalists address harassment with connective practices

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Mikko Värttö, Anu Kantola, Maija Setälä, Lasse Peltonen, Anna Björk, Maija Faehnle, Henri Vogt, Mari Taskinen & Kaisa Korhonen-Kurki

 Democratic innovations:
A cure for democratic deficits?

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Kahdeksan kuplan suomi
Haloo, Suomi! -keskustelu 1.3.

271705902_4684544961635895_6812568255451121806_n

Tässä tapahtumassa keskustellaan siitä, millaisia ovat talouden murroksessa elävien ihmisten kokemukset itsestään ja yhteiskunnasta. Tapahtuma on osa Tiedekulman Haloo, Suomi! -ohjelmasarjaa 1.2.–1.3.2022.

Suo­ma­lai­set ovat as­tu­neet 2000-lu­vul­la uu­teen, en­tis­tä ko­vem­paan maa­il­maan. Mark­ki­noi­den avau­tu­mi­nen ja uu­det tek­no­lo­giat luo­vat uusia mah­dol­li­suuk­sia mut­ta li­sää­vät myös pai­net­ta: vaa­ti­muk­set ovat kas­va­neet, ja muu­tos mu­ren­taa van­ho­ja elä­män­ta­po­ja, am­mat­te­ja ja iden­ti­teet­te­jä. Ki­ris­ty­mi­sen tun­ne vai­kut­taa kai­kis­sa suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ryh­mis­sä. Mil­lai­sia ovat ta­lou­den mur­rok­ses­sa elä­vien ih­mis­ten ko­ke­muk­set it­ses­tään ja yh­teis­kun­nas­ta?

Kahdeksan kuplan Suomi -tapahtumassa 1.3.2022 keskustelemassa Sanna Aaltonen, Lotta Junnilainen, Anu Kantola ja Pekka Tuominen. Mukana myös Pauliina Patana ja Mika Maliranta. Juontajana on Jari Hanska.

Kansalaisuuden kuplat ja kuilut -projekti jalkautui ympäri maata ja haastatteli yhteensä 350 suomalaista kaikkiaan 30 eri paikkakunnalla etsien suomalaisten syviä tarinoita ja vastausta siihen, onko Suomea enää olemassa. Tapahtumassa tutkijat keskustelevat juuri julkaistun Kahdeksan kuplan Suomi -kirjan (Gaudeamus) pohjalta siitä, mitä ovat suomalaisten syvät tarinat kiristyvässä yhteiskunnassa:

- Miten talouden muutokset muuttavat suomalaisten elämää ja vaikuttavat politiikassa?
- Millainen on hyvätuloisten, keskiluokan, duunarien, pätkätyöläisten, yrittäjien, maalaisten tai maahanmuuttajien kokemus omasta elämästä ja yhteiskunnasta?
- Puristaako suuri ruuvi Suomen rikki niin, että ihmiset eivät enää koe kuuluvansa yhteen?
- Mikä on Suomen yhteisen tarinan kohtalo? Pystyykö kansallisvaltio uudistumaan?

Seuraa keskustelua suorana tästä linkistä 1.3. klo 17!

BIBU bubble minitron

BIBU TALKS 9.2. klo 16-18

Tanja Aitamurto: Disagreement in Crowdsourced Deliberation: Idea Generation Through Elaborated Perspectives

bibu_new_banner

Crowdsourced policymaking is an increasingly common digital application of participatory democracy in which local and national governments engage citizens and gather ideas and knowledge for improving a policy. Governments use crowdsourcing to achieve two primary goals: (1) to develop better policies by leveraging citizens’ knowledge and insights and (2) to promote civic engagement. Crowdsourcing can help to incorporate non-experts, local knowledge, and new perspectives into the policymaking process and arguably has the potential to make policymaking more inclusive, transparent, and collaborative. National governments around the world have opened up legislative reforms to public participation, and local governments, such as cities and municipalities, have invited their residents to contribute to urban planning processes. Crowdsourced policymaking creates spaces for crowdsourced deliberation, which is an asynchronous, distributed, and self-selected form of deliberation, which provides several advantages to traditional “mini-publics” approach in deliberation. In this talk, I will discuss the productive and challenging role of disagreement in crowdsourced deliberation.

Tanja Aitamurto, PhD, is an Assistant Professor in the Department of Communication at the University of Illinois at Chicago. Tanja examines, designs, and deploys new media technologies for informing, empowering, and connecting people. She studies the impact of new media technologies on people's behavior and society. These technologies include crowdsourcing, virtual and augmented reality, and artificial intelligence applied in journalism and democratic processes. Previously Tanja worked at Stanford, UC Berkeley and Oxford.

Join the event on Wednesday 9.2.2022 from 16-18 EET through this link!