BIBU bubble minitron

With status decline in sight, voters turn radical right: how do experience and expectation of status decline shape electoral behaviour?

Zhen Jie Im, Hanna Wass, Anu Kantola and Timo M. Kauppinen

bibu_new_banner

We distinguish between the experience and expectation of subjective status decline in relation to electoral behaviour. Studies often link support for radical parties, especially radical right ones, to voters’ experience of status decline. A few other studies argue that voters’ expectation of status decline also triggers radical right support. Using multivariate analyses, this article finds that voters who expect status decline consistently prefer radical right parties more than voters who expect status improvement. However, there is no robust evidence of radical right support among voters who have experienced status decline. These findings suggest that the expectation, not experience, of status decline drives radical right support. If these expectations trigger radical right support in Nordic welfare states, they may be even more pertinent in less comprehensive welfare states.

BIBU bubble minitron

Hanna Wass, Johanna Peltoniemi, Marjukka Weide & Miroslav Nemcok

Signed, Sealed, and Delivered with Trust: Non-Resident Citizens’ Experiences of Newly Adopted Postal Voting

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Miroslav Nemcok & Johanna Peltoniemi

Distance and Trust: An Examination of the Two Opposing Factors Impacting Adoption of Postal Voting Among Citizens Living Abroad

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Zhen Im, Anu Kantola, Timo Kauppinen & Hanna Wass

Neljän kuplan kansa: miten suomalaiset äänestävät?

bibu_new_banner

Talouden rakennemuutos saa äänestäjät liikkeelle

Globalisaatio ja talouden rakennemuutokset myllertävät yhteiskuntia ja synnyttävät myös voittajia ja häviäjiä. Tässä Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutkimushankkeen katsauksessa selvitämme 4000 suomalaisille tehtyyn kyselyymme perustuen, miten suomalainen äänestyskäyttäytyminen on muutoksessa. Tutkimuksemme perusteella äänestäjät jakautuvat neljään eri tavoin äänestävään ryhmään eli kuplaan: porvareihin, punavihreisiin, kaikkiruokaisiin ja vetäytyjiin. Näistä ryhmistä vain porvareilla on selkeä oma puolue: Kokoomus. Muilla puolueilla ei ole takuuvarmaa kannattajien joukkoa. Porvarien ryhmään kuuluvat kokevat myös, että he ovat hyötyneet globalisaatiosta, heidän asemansa on pysynyt vakaana ja he luottavat tulevaisuuteen. Muutoksissa pärjäävät näyttävät pysyneen uskollisena puolueelleen, kun taas häviäjiksi itsensä kokevat ovat liikkuvampia äänestäjiä ja etsivät herkemmin uusia vaihtoehtoja. Lisäksi globalisaatiosta vähiten hyötyneet vetäytyjät ovat vieraantuneet puolueista ja jättävät usein kokonaan äänestämättä. Voittajien ja häviäjien kokemusten etääntyminen toisistaan haastaa suomalaista demokratiaa ja yhteiskuntaa, joka on perustunut pitkään laajapohjaiselle yhteistyölle ja kompromissien hakemiselle.

BIBU bubble minitron

Hanna Wass, Timo M. Kauppinen

Palkkakuitti äänestyslippuna: tulojen yhteys äänestysaktiivisuuteen ja puoluevalintaan

bibu_new_banner

Luku 5 kirjassa Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 (toim. Maija Mattila, Kalevi Sorsa-säätiö)

Artikkelissa tarkastellaan, miten yhtäältä pienituloisuus ja toisaalta tulotason heikkeneminen heijastuvat eri puolueiden kannatukseen ja äänestysaktiivisuuteen vuosien 2011–2019 eduskuntavaaleissa. Tulokset osoittavat, että pienituloisuus on yhteydessä korkeampaan Vasemmistoliiton ja matalampaan Kokoomuksen kannatukseen. Pienituloisuuden yhteys Perussuomalaisten ja Vihreiden kannatukseen jäi epävarmemmaksi. Lisäksi Suomessa näkyy useassa muussa maassa havaittu yhteys äänestäjän taloudellisen tilanteen heikkenemisen ja populistisen puolueen kannatuksen välillä. Äänestysaktiivisuuden osalta tulokset ovat suoraviivaiset: mitä pienemmät tulot, sitä harvempi äänestää. Kyseinen yhteys korostaa äänestämisen ja poliittisten valintojen merkitystä osana eriarvoisuuskeskustelua. Taloudellinen hyvinvointi ja poliittinen toimintakyky nivoutuvat tiiviisti yhteen muodostaen itseään vahvistavan rakenteellisen sidoksen. Toinen tärkeä seikka liittyy poliittiseen edustukseen. Pienituloisilta on saatavilla vaaleissa paljon ääniä, ja eriarvoistumiskehityksen hillitsemisessä on keskeistä, että ne puolueet, joille pienituloisten äänet mahdollisesti päätyvät, ovat sitoutuneet heidän asemaansa parantavaan politiikkaan.

BIBU bubble minitron

 ANU KANTOLA, HANNA WASS, HANNU LAHTINEN, JOHANNA PELTONIEMI, TUOMAS HEIKKILÄ

Vaalinavigaattori – Katso mistä löytyy eniten käyttämättömiä ääniä

bibu_new_banner