BIBU bubble minitron

Zhen Jie Im

Working Paper: Status decline and welfare competition

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Zhen Im väittelee 30.4.2021 uhattujen duunarien kääntymisestä oikealle

STATUS DECLINE AND WELFARE COMPETITION WORRIES FROM AN AUTOMATING WORLD OF WORK

Zhen Im

Seuraa väitöstilaisuutta alkaen klo 13 Zoomissa!

Uhatut duunarit kääntyvät oikealle: Tuore tutkimus osoittaa, että automaation uhkaamat työntekijät äänestävät radikaalia oikeistoa ja haluavat tiukkoja ehtoja sosiaaliturvalle

Automaatio uhkaa perinteisiä palvelualan ja teollisuuden työpaikkoja ympäri maailmaa ja vaikuttaa näiden alojen työntekijöiden poliittisiin näkemyksiin. Tutkija Zhen Imin tuore väitöskirja osoittaa, että huoli oman sosiaalisen aseman laskusta sekä kilpailu sosiaalietuuksista ruokkivat radikaalien oikeistopuolueiden kannatusta uhatuilla aloilla.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa laajassa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hankkeen tutkimuksessa vappuaattona 30.4. väittelevä politiikan tutkija Zhen Im tutki European Social Survey – aineiston avulla automaatiouhan alla olevien alojen työntekijöiden poliittisia näkemyksiä Euroopassa: Millaista sosiaalipolitiikkaa he toivovat ja mitä puolueita äänestävät?

Automaation myötä työpaikkoja on vähemmän esimerkiksi vähittäiskaupan myyjille, kirjanpitäjille sekä teollisuudessa koneenkäyttäjille ja asentajille. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että uhattujen alojen työntekijät kannattavat tiukkoja ehtoja sosiaaliturvassa. Työttömän on työttömyysturvaa saadakseen oltava esimerkiksi valmis ottamaan vastaan alhaisemman palkkatason työtä tai omaa koulutusta vastaamatonta työtä. Työntekijät, joilta automaatio uhkaa viedä työt, kannattavat samalla myös radikaaleja oikeistopuolueita kuten Suomen Perussuomalaisia tai Ranskan Front Nationalia enemmän kuin muita puolueita. Uhatuissa ammateissa olevat myös jättävät useammin äänestämättä kuin työntekijät, joiden työpaikat eivät ole automaation vuoksi uhattuna.

Zhen Imin mukaan tiukkojen näkemysten ja äänestyskäyttäytymisen taustalla vaikuttaa huoli oman sosiaalisen aseman laskusta:

- Automaatio syö paitsi konkreettisia töitä myös perinteisen teollisen työn arvostusta. Monet teollisuudessa töitä tekevät työläiset ovat eläneet arvostettua keskiluokkaista elämää. Vielä nykyisinkin heidän tulonsa ovat kohtuulliset, mutta töitä pidetään hiipuvina aloina, joista puuttuu uuden talouden hohto. Tämä ahdistaa monia ja on saanut heidät etsimään myös uusia poliittisia vaihtoehtoja.

Lisäksi uhattujen alojen työntekijät ajattelevat, että erityisesti työttömien ja maahanmuuttajien sosiaaliturvan ehtoja tulisi kiristää koska sosiaaliturva on niukka resurssi, joka on vaikea saada riittämään kaikille sitä tarvitseville. Eurooppalaiset radikaalin oikeistoon luettavat puolueet kannattavat usein perinteisiä ja myös autoritaarisia arvoja. Samalla ne ovat talouskurin puolueita, jotka ovat huolissaan siitä, että työttömät ja maahanmuuttajat käyttävät hyväkseen sosiaalietuuksia ja hyvinvointipalveluita. Nämä tavoitteet puhuttelevat niitä työntekijöitä, jotka tietävät automaation uhkaavan sekä heidän työtään, että sen mukana sosiaalista asemaa.

- Politiikassa ei riitäkään pelkkä taloudellisten etujen turvaaminen, vaan olisi löydettävä keinoja, joilla palauttaa työntekijöiden kunnia ja työn arvostus, jos halutaan, että he kokevat, että yhteiskunta on myös heitä varten, Im sanoo.

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama BIBU-hanke tutkii kansalaisuuden muutoksia: kuinka globalisaatio ja yhteiskunnan rakennemuutos muuttavat kansalaisten osallistumista ja politiikan tekoa Suomessa. Monitieteisessä hankkeessa on mukana tutkijoita yhteensä kuudesta yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta. BIBU kehittää myös demokraattisia innovaatioita, joilla vahvistetaan kansalaisten vaikuttamiskeinoja.

 

Lisätietoja (ensisijaisesti sähköpostilla):

Tutkija Zhen Im, Helsingin yliopisto & Copenhagen Business School

Sähköposti: zi.egb@cbs.dk / zhen.im@helsinki.fi

Puhelin: +45 381 524 98

 

Suomenkielinen policy brief aiheesta luettavissa täältä.

Working paper in English.

Linkki väitöskirjaan.

BIBU bubble minitron

Zhen Jie Im & Kathrin Komp-Leukkunen

Automation and public support for workfare

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Zhen Jie Im

Automation risk and support for welfare policies: how does the threat of unemployment affect demanding active labour market policy support?

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Zhen Jie Im, Nonna Mayer, Bruno Palier, Jan Rovny

The “losers of automation”: A reservoir of votes for the radical right?

bibu_new_banner

This paper studies the association between the risk of automation and vote choice in 11 West European countries. We extend upon labour economics literature on the effects of automation on the labour market by focusing on the political consequences of automation. We also build on existing work relating labour market risks to support for radical right parties. We argue that automation threat is most likely to increase support for radical right parties. We demonstrate that those more inclined to vote for the radical right rather than the average voters are those who are both threatened by automation and are still “just about managing” economically. They are more receptive to the narrative of the radical right, which simultaneously highlights the risk, and proposes protection. Using cross-sectional individual level data drawn from the European Social Survey (rounds 6, 7 and 8), we find that individuals who perceive themselves as “coping on present income” are significantly more likely to vote for radical right parties as risk of automation increases. They are also less likely to vote for major right parties.