BIBU bubble minitron

With status decline in sight, voters turn radical right: how do experience and expectation of status decline shape electoral behaviour?

Zhen Jie Im, Hanna Wass, Anu Kantola and Timo M. Kauppinen

bibu_new_banner

We distinguish between the experience and expectation of subjective status decline in relation to electoral behaviour. Studies often link support for radical parties, especially radical right ones, to voters’ experience of status decline. A few other studies argue that voters’ expectation of status decline also triggers radical right support. Using multivariate analyses, this article finds that voters who expect status decline consistently prefer radical right parties more than voters who expect status improvement. However, there is no robust evidence of radical right support among voters who have experienced status decline. These findings suggest that the expectation, not experience, of status decline drives radical right support. If these expectations trigger radical right support in Nordic welfare states, they may be even more pertinent in less comprehensive welfare states.

BIBU bubble minitron

Uneasy self-promotion and tactics of patience: Finnish MPs’ ambivalent feelings about personalised politics on social media

Mona Mannevuo

bibu_new_banner

This article examines Finnish politicians’ ambivalent attachments to social media – specifically Facebook and Twitter – in candidate-centred, personalised politics. The analysis draws on 20 semi-structured interviews with members of parliament (MPs) to investigate the tactics of adaptation and adjustment politicians develop in a work setting that precludes digital detox. To investigate the MPs’ contradictory feelings, the analysis builds on cultural and media theory to contextualise the porous border between the personal and the political that exists on social media. The analysis revolves around four interconnected themes: uneasiness of self-promotion, Facebook’s ordinariness, Twitter as a necessary evil, and tactics of patience MPs utilise when they encounter various forms of online harassment. The article suggests that in parliamentary research, social media should be considered an ambivalent social glue that holds things together rather than merely a platform for self-promotion.

BIBU bubble minitron

The Future of Democracy and Welfare in a Transforming Europe: Four Scenarios of Europe in 2040

Anna Björk, Aleksi Neuvonen and Nour Attalla

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Demokratia kuilujen ja kuplien jälkeen: Neljä skenaariota Suomesta 2040

Anna Björk, Aleksi Neuvonen ja Nour Attalla

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

14.6.2022

Democracy for the next era

 

bibu_new_banner

This live, event discusses the launch of new research & grassroots initiatives to support democracies in realising societal transformations.

Introduction:

Europe is currently in a period of transition. The ongoing post-industrial economic and technological transformation are weakening our established societal and political structures. Meanwhile, key 21st-century challenges including climate change, economic inequality, and authoritarian pressures are creating instability across the continent, manifesting as growing political distrust, polarization and extremism. Now the invasion of (authoritarian) Russia in Ukraine has initiated a new phase in the discourse on the value of democracy – and why we have to work very hard to have democratic futures for our societies.

The event:

Democracy for the next era event combines the bird’s eye view with the grassroots initiatives to support democracies in realising societal transformations. The event celebrates the launch of the scenario report on the future of liberal democracy. The scenario work is a part of Tackling Biases and Bubbles in Participation -project, led by the University of Helsinki and funded by the Strategic Research Council by the Academy of Finland (2017-2022).

Date and time

Tue, 14 June 2022
4:00 PM – 6:00 PM EEST

Location

Demos Helsinki
Mechelininkatu 3 D
00100 Helsinki

Agenda

16.00 — Arrival & welcome

16.10 — Introduction to the theme and the organisations

16.20 — Opening speeches

- Aleksi Neuvonen / Demos Helsinki: "The Future of Democracy and Welfare in a Transforming Europe"

- Anthony Zacharzewski / the Democratic Society: "Not a project, a way of life"

16.50— Panel discussion: "How to combine urgency with democracy?" + Q&A

17.30 — A brief intro on the upcoming project TANDEM (Transdisciplinary and Deliberative equity appraisal of transition policies in Energy and Mobility)

17.40 — 18.00 Closing words & informal discussion

18.00 - event closes

 

BIBU bubble minitron

Mikko Värttö, Anu Kantola, Maija Setälä, Lasse Peltonen, Anna Björk, Maija Faehnle, Henri Vogt, Mari Taskinen & Kaisa Korhonen-Kurki

 Democratic innovations:
A cure for democratic deficits?

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Suomalaisen demokratian kipukohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet

CITIZEN-ohjelman hankkeiden politiikkasuosituksen julkaisutilaisuus

E8gMiq0XEAYvZWk

Seuraa julkistustilaisuutta 1.9. klo 14-15.15 verkossa tästä.

Viimeaikaiset mittaukset ovat osoittaneet, että demokratia on heikentynyt monissa jo vakiintuneissa demokratioissa. Ilmastonmuutos, taloudellinen eriarvoisuus ja pakolaiskriisit koettelevat yhteiskuntien kykyä ratkoa asioita demokraattisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Maailmaa koettelevat megatrendit haastavat myös suomalaista demokratiaa, mikä näkyy esimerkiksi poliittisen osallistumisen eriytymisenä ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisenä.

Olemme tutkineet strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelman hankkeissa neljän vuoden ajan suomalaisen demokratian haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia. Kokosimme tulokset politiikkasuosituksiksi, jotka julkaisemme 1.9. pidettävässä tilaisuudessa. Kerromme tilaisuudessa viimeisimpään tutkimustietoon perustuen

  • suomalaisen demokratian keskeisimmistä kipukohdista
  • konkreettisista ratkaisuista demokratian kehittämiseen
  • esimerkkitapauksista, joissa demokratiaa on kehitetty kokeilujen avulla.

Tilaisuus on kaikille avoin. Ei ilmoittautumista.

Politiikkasuositus on ladattavissa 30.8 alkaen strategisen tutkimuksen verkkosivujen Politiikkasuositukset-sivulta "Osallistuva kansalaisuus" -teeman alta. Tälle tapahtumasivulle lisätään 30.8. myös suora linkki julkaistuun politiikkasuositukseen.

Lisätietoja strategisen tutkimuksen sivuilta.

BIBU bubble minitron

Julia Jousilahti

KOKEILLEN KOHTI PAREMPAA DEMOKRATIAA – Opas demokratiakokeiluihin

bibu_new_banner

Demokratia ei pysy pystyssä itsestään, kuten viime vuosien uutiset Yhdysvalloista ja Itä-Euroopasta ovat muistuttaneet. Suomessa demokratia voi hyvin, mutta sitä nakertavat kansalaisten passivoituminen ja huono osaisten jääminen syrjään päätöksenteosta. Demokratiaa voidaan vahvistaa kehittämällä ja kokeilemalla ja kehittämällä uusia, entistä monipuolisempia ja suorempia osallistumisen tapoja.

Viisi ohjetta onnistuneelle demokratiakokeilulle:

1. Tunnista tarve ja sitoudu kokeiluun. 2. Varaa kokeiluun aikaa ja rahaa. 3. Järjestä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 4. Kerro tulosten käytöstä selkeästi. 5. Kerää kokeilun opit talteen.

BIBU bubble minitron

Demokratiakorjaamo 17.2.2021 klo 13–16

IMG_2365-scaled-2560x1280

Katso tallenteet Demokratiakorjaamosta yllä!

Demokratiakorjaamo kutsuu kaikki demokratiasta kiinnostuneet kuulemaan huippututkijoiden näkemyksiä demokratian ajankohtaisista haasteista sekä keskustelemaan kokeiluista, joilla haasteita voidaan ratkaista.

Demokratiaa on koeteltu taas tänä vuonna. Yhdysvalloissa istuva presidentti ei meinannut suostua myöntämään tappiotaan reiluissa vaaleissa ja Euroopassa Unkarin ja Puolan autoritäärisin ottein hallitsevat johtajat heikentävät demokratian perustuksia. Suomessa demokratian tila on vahva, mutta tilanteeseen ei pidä tuudittautua, vaan demokratiaa pitää jatkuvasti kehittää ja uusia osallistumisen tapoja kokeilla.

 

OHJELMA

12.45 Osallistujien mahdollista tulla testaamaan yhteydet

13.00 Tervetuloa! Päivän ohjelma

13.15 Keskustelu: Demokratian ajankohtaiset haasteet 

Miten ilmastokriisiä koskevia päätöksiä tehdään niin, että ne ottavat huomioon myös tulevien sukupolvien oikeudet? Miten nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa kohtaan muuttuu aidoiksi osallistumismahdollisuuksiksi? Miten suomalaiseen ympäristöpäätöksentekoon saataisiin enemmän rajat ylittävää yhteistoimintaa? Miten demokratiakokeiluista voidaan oppia?

Keskustelemassa professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto, ALL YOUTH-hanke), tutkijatohtori Titiana Ertiö (Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus, BIBU-hanke), erikoistutkija Simo Kyllönen (Turun yliopisto, PALO-hanke), professori Lasse Peltonen (Itä-Suomen yliopisto, CORE-hanke.)

Keskustelun vetää toimittaja Reetta Räty.

14.00–14.10  Tauko

14.10 Miksi demokratiakokeiluja tarvitaan ja miten niitä tehdään - kokeiluoppaan esittely

Vanhempi asiantuntija Julia Jousilahti, Demos Helsinki

14.30 Demokratiatori - ratkaisuja demokratian ajankohtaisiin haasteisiin

Demokratiatorilla on esillä kahdeksan kiinnostavaa demokratiakokeilua. Mukana on myös kokeilujen toteutukseen osallistuneita sidosryhmiä kertomassa kokemuksistaan. 

Virtuaalisella torilla järjestetään kaksi, 30 min kestävää kierrosta. Yhteen pienryhmään mahtuu kerrallaan 10 osallistujaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

DEMOKRATIATORIN KOKEILUT

Digiraati (Jari Varsaluoma, Iikka Pietilä & Kaisa Väänänen ALL YOUTH) 

Digiraati on yhdessä nuorten kanssa kehitettävä digitaalisen verkkopalvelun prototyyppi. Digiraadin tavoitteena on edistää 16-25 vuotiaiden nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja lisätä vuoropuhelua päättäjien ja nuorten välillä. Palvelussa nuoret ja virkamiehet voivat keskustella digitaalisissa raadeissa, joissa tavoitteena on muodostaa nuorten tuottama loppulausuma, jonka virkamiehet voivat välittää eteenpäin päättäjille.

Ilmastolain kuuleminen (Mikko Hautakangas, BIBU) 

BIBU-hankkeen tutkijat olivat mukana toteuttamassa verkkokuulemista ilmastolain uudistamisesta ja kansalaisten osallistumisesta reiluun siirtymään yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa syksyllä 2020. Tavoitteena oli saada tukea sille, millä tavalla osallistuminen, tiedonsaanti ja oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulisi huomioida uudessa ilmastolaissa. Lisäksi kerättiin tietoa siitä, miten saamelaisten oikeudet tulisi kirjata ilmastolakiin. Kansalaisosallistumista tuettiin ja rohkaistiin myös journalismin kautta: kokeilun osana järjestettiin toimittajille työpajojen sarja, jossa keskusteltiin ilmastojournalismin haasteista ja sovittelujournalismin keinoista polarisoivan aiheen käsittelyssä. BIBU-hanke tutkii ilmastolain verkkokuulemista osallistavana prosessina ja auttaa ympäristöministeriölle tehtävän yhteenvedon koostamisessa.

Kansalaisenergia-areena (Miikka Salo & Jani Lukkarinen, CORE) 

Keväällä 2020 toteutetiin Kansalaisenergia-areena, jossa pohdittiin kysymystä kansalaisten osallistumisesta energiajärjestelmän muutokseen erityisesti taloyhtiökontekstisssa. Kokeilussa sovellettiin tiedon yhteistuotannon menetelmä murrosareenaa, joka sopii erityisesti eri laajojen ja kompleksisten muutostarpeiden tarkasteluun eri toimijoiden näkökulmista sekä muutoksiin liittyvien politiikkaviestien muotoiluun.

Turku keskustelee -kansalaispaneeli (Kaisa Herne, PALO.) 

Turun kaupunki valmistelee uutta yleiskaavaa ja halusi selvittää kuntalaisten harkittuja näkemyksiä keskustassa liikkumisesta kansalaispaneelin avulla. Verkossa toteutettuun paneeliin osallistui 171 turkulaista, jotka keskustelivat pienryhmissä tulevaisuuden liikennejärjestelyistä. Osassa pienryhmiä oli mukana myös kaupunginvaltuutettuja. Kokeilussa tutkittiin mahdollisuutta yhdistää kansalaisosallistamista kaupungin päätöksentekoprosessiin.

Nuoret konfliktien sovittelijoina: Environmental collaboration and conflict-kurssi (Antti Erkkilä & Juha Kotilainen,  ALL-YOUTH, CORE, MAKUTANO) 

YK:n turvallisuusneuvosto kehottaa kansallisia hallituksia lisäämään nuorten osallistumista päätöksenteon kaikilla tasoilla konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. ALL-YOUTH-hankkeessanuorten ympäristöyhteistyötä ja konfliktien sovittelua on kokeiltu Environmental collaboration and conflict -kurssilla Itä-Suomen yliopistossa.

Osallistuva budjetointi (Pekka Tuominen & Titiana Ertiö, BIBU) 

Osallistuva budjetointi on kansainvälisesti tunnettu demokratiainnovaatio. Siinä valittu määrä kaupunkiympäristön kehittämiseen ohjattavia varoja suunnataan kohteisiin, joista kaupunkilaiset päättävät. Prosessiin sisältyvät yleensä ehdotus kohteista, näiden työstäminen suunnitelmiksi sekä äänestys. Kaupunkilaiset osallistuvat eri vaiheisiin esim. digitaalisten ja kasvostusten järjestettävien foorumeiden kautta. OmaStadi on Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin hanke, jonka ensimmäisestä kierroksesta (2018-2020) tehtiin riippumaton akateeminen arviointi. Arvioinnissa hyödynnettiin yhteisluomisen tutkaa, jonka avulla saatiin voitiin tarkastella moniarvoisen yhteiskunnan eri ulottuuvuuksia. Arvioinnin suorittivat HY.n tutkijat. 

Yhteistoiminnallinen prosessi Jyväskylän metsäohjelman valmistelussa (Emma luoma, CORE) 

Jyväskylän kaupunki valmisteli metsien käyttöä koskevat strategiset linjaukset ja toimenpideohjelman tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Prosessi tuotti yhteisesti hyväksytyn metsäohjelman, joka onnistui nivomaan yhteen biodiversiteettitavoitteet, metsänhoidon ja metsien virkistyskäytön.

Demokratiaa verkossa: kansalaiskeskustelu Satakunnan tulevaisuudesta  (Mikko Leino, PALO)

Verkossa toteutetussa kansalaiskeskustelussa selvitettiin satakuntalaisten näkemyksiä maakunnan kehittämiseen. Satakuntaliitto hyödyntää kokeilun tuloksia vuoteen 2050 ulottuvan maakuntasuunnitelman valmistelussa. Kokeilussa tutkittiin puntaroivan keskustelun vaikutusta osallistujien näkemyksiin ja tulevaisuuskäsityksiin.

15.40 Loppusanat

15.45 Mahdollisuus jäädä virtuaalisille loppukahveille keskustelemaan vapaasti muiden osallistujien kanssa

 

Tilaisuus järjestetään Zoomissa. Linkki ja ohjeet tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille. 

 

Demokratiakorjaamon järjestää neljä Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen hanketta:

ALL-YOUTH  - Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään

BIBU - Kansalaisuuden kuilut ja kuplat

CORE  - Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin

PALO - Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa

Lisätietoa Demokratiakorjaamosta antaa Julia Jousilahti (julia.jousilahti@demoshelsinki.fi, 040 722 4931.)

Lämpimästi tervetuloa!

BIBU bubble minitron

Hanna Wass

Turvaamalla tukahdutettu - miten demokratiaa puolustetaan?

bibu_new_banner

Artikkeli (s. 155-169) kirjassa Hyvä ja paha tieto (2021), Ilari Hetemäki, Anna-Kaisa Kuusisto, Maria Lähteenmäki & Esa Väliverronen (toim.)