BIBU bubble minitron

Ambivalentti transkansalaisuus: sukupuolivähemmistöjen kansalaisuuskamppailuista Suomessa

Mona Heimonen ja Anu A. Harju

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Anu Kantola, Paula Saikkonen, Juho Vesa, Hanna Wass & Toni Ahva

KANSALAISET KORONAKRIISIN KOURISSA:
MITÄ POLIITTISIA TOIMIA KANNATETAAN?

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Osallistu verkkokyselyyn ilmastolain uudistamisesta 12.11.2020 mennessä

bibu_new_banner

BIBU on mukana toteuttamassa verkkokuulemista ilmastolain uudistamisesta ja kansalaisten osallistumisesta reiluun siirtymään yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

Ympäristöministeriö on avannut 15.10. kaksi verkkokyselyä, joilla kerätään kansalaisten näkemyksiä siitä, millä tavalla osallistuminen, tiedonsaanti ja oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulisi huomioida uudessa ilmastolaissa. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten saamelaisten oikeudet tulisi kirjata ilmastolakiin.

Kyselyihin voi vastata Otakantaa-sivustolla. Kyselyt ovat auki 12.11.2020 asti.

Ilmastolain verkkokuuleminen on osa BIBUn Demokratiakiihdyttämöä, joka tutkii muun muassa uusien teknologioiden roolia kansalaisten osallistumisessa yhteiskuntapolitiikkaan. Kuulemisen vastauksista koostetaan yhteenveto, joka toimitetaan lakia valmistelevalle työryhmälle ja julkaistaan ympäristöministeriön verkkosivuilla sekä Demokratiakiihdyttämössä. BIBU-hanke tutkii ilmastolain verkkokuulemista osallistavana prosessina ja auttaa yhteenvedon tekemisessä.

 

Lisätietoja:

Ympäristöministeriön verkkosivut.

Ilmastolaki: erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 380, heta-elena.heiskanen@ym.fi

BIBU-hanke: tutkija Isak Vento, Helsingin yliopisto, isak.vento@helsinki.fi

BIBU bubble minitron

HANNA WASS, MIKKO WECKROTH, ANU KANTOLA, HANNA KUUSELA & TEEMU KEMPPAINEN

Tulot tai ulos? Tulotason yhteys suomalaisten asenteisiin tulo- ja varallisuuserojen hyväksyttävyydestä ja sosiaalietuuksien järjestämisestä

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Hanna Wass, Veikko Isotalo, Jarno Limnéll

Ehdokkaiden ja äänestäjien havainnot
vaalihäirinnästä

bibu_new_banner