BIBU bubble minitron

Miten tieto ja tuki tavoittivat maahanmuuttajayrittäjät koronapandemian aikana?

Pekka Tuominen ja Anu kantola

bibu_new_banner

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ajoi suomalaisen yhteiskunnan kriisiin, jossa testattiin monien asioiden ohella sitä, kuinka yhteiskunnan politiikkatoimet tavoittavat kaikki maassa asuvat. Erityisesti pandemia nosti kysymyksen siitä, miten tavoittaa muita kuin kotimaisia kieliä puhuva väestö ja välittää heille tietoa pandemian vaatimista toimista ja tukitoimista. Tämä kysymys oli erityisen tärkeä maahanmuuttajille, jotka pyörittävät yrityksiä Suomessa. Pandemia vei tuloja monilta yrityksiltä, joiden toiminta vaikeutui, joihin kohdistui viranomaisten rajoitustoimia ja joille suunnattiin myös erilaisia tukitoimia pandemian kuluessa. Tässä analyysissa arvioimme pandemian aikana tehdyn haastattelututkimuksen perusteella sitä, miten pandemiatoimia koskeva tieto ja yhteiskunnan tukitoimet tavoittivat maahanmuuttajataustaiset yrittäjät.

BIBU bubble minitron

Anu Kantola, Paula Saikkonen, Juho Vesa, Hanna Wass & Toni Ahva

KANSALAISET KORONAKRIISIN KOURISSA:
MITÄ POLIITTISIA TOIMIA KANNATETAAN?

bibu_new_banner