BIBU bubble minitron

Jari Kajas

1990-luvun laman uhrien kohtelu Arsenalin saatavakannan myynnissä

bibu_new_banner

Yhteiskunnan rakennemuutokset, mukaan lukien talouslamat, jakavat ihmisiä niin sanottuihin voittajiin ja häviäjiään. Muutosten häviäjillä on riski menettää identiteettinsä ja luottamuksensa, mikä voi heijastua vihamielisyytenä ja passiivisuutena demokraattisissa prosesseissa. Demokratian toimivuuden kannalta erityisen tärkeää on tarkastella niitä ryhmiä, joissa rakennemuutokset aiheuttavat toivottomuutta ja tuntemuksia siitä, ettei yhteiskunta ole heitä varten. Tarkastelemme seuraavassa 1990-luvun pankkikriisin loppuselvittelyyn kuulunutta tapausta, jossa valtion omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin saatavakanta myytiin vuonna 2000 ulkomaisille perintäyhtiöille. Saatavat olivat pankkikriisin aikana valtion omaisuudenhoitoyhtiön haltuun tulleita saatavia. Velalliset olivat pankkikriisin uhreja, joiden joukossa oli monia valuuttalainoja ottaneita yrittäjiä. Velalliset ovat myöhemmin kuvanneet menettäneensä luottamuksen poliitikkoihin tämän päätöksen seurauksena.