BIBU bubble minitron

Tanja Aitamurto & Isak Vento

Ilmastolain uudistus: Kansalaisosallistuminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tiedonsaanti

Raportti ilmastolain verkkokuulemisen tuloksista

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Miroslav Nemcok & Hanna Wass

Generations and Political Engagement

bibu_new_banner

The concept of “generation” constitutes a useful tool to understand the world of politics. Trends in political behavior typical for the youngest generation are indicative for future development. In a wider perspective, large differences between generations also reveal potential for intergenerational conflict and a shift in the entire political paradigm. Four important topics need to be addressed in order to properly understand the body of research studying specifics of political behavior across generations and the use of generation as an analytical tool: (a) conceptual definition of generation, (b) its distinction from other time-related concepts, (c) methodological challenges in applying the time-related factors in research, and (d) understanding the wider implications of these factors for individuals’ political behavior which has already been identified in the scholarship.

BIBU bubble minitron

Osallistu verkkokyselyyn ilmastolain uudistamisesta 12.11.2020 mennessä

bibu_new_banner

BIBU on mukana toteuttamassa verkkokuulemista ilmastolain uudistamisesta ja kansalaisten osallistumisesta reiluun siirtymään yhteistyössä Ympäristöministeriön kanssa.

Ympäristöministeriö on avannut 15.10. kaksi verkkokyselyä, joilla kerätään kansalaisten näkemyksiä siitä, millä tavalla osallistuminen, tiedonsaanti ja oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulisi huomioida uudessa ilmastolaissa. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miten saamelaisten oikeudet tulisi kirjata ilmastolakiin.

Kyselyihin voi vastata Otakantaa-sivustolla. Kyselyt ovat auki 12.11.2020 asti.

Ilmastolain verkkokuuleminen on osa BIBUn Demokratiakiihdyttämöä, joka tutkii muun muassa uusien teknologioiden roolia kansalaisten osallistumisessa yhteiskuntapolitiikkaan. Kuulemisen vastauksista koostetaan yhteenveto, joka toimitetaan lakia valmistelevalle työryhmälle ja julkaistaan ympäristöministeriön verkkosivuilla sekä Demokratiakiihdyttämössä. BIBU-hanke tutkii ilmastolain verkkokuulemista osallistavana prosessina ja auttaa yhteenvedon tekemisessä.

 

Lisätietoja:

Ympäristöministeriön verkkosivut.

Ilmastolaki: erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 380, heta-elena.heiskanen@ym.fi

BIBU-hanke: tutkija Isak Vento, Helsingin yliopisto, isak.vento@helsinki.fi

BIBU bubble minitron

MIKKO RASK, TITIANA ERTIÖ, VERONICA AHONEN

Meidän Korso -hankkeen arviointiraportti

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

MIKKO RASK, TITIANA ERTIÖ

Policy Brief: The Co-Creation Radar a Comprehensive Public Participation Evaluation Model

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

MIKKO RASK, TITIANA ERTIÖ

Policy Brief: Yhteisluomisen tutka – Malli osallisuustoiminnan kokonaisvaltaiseen arviointiin

bibu_new_banner