BIBU bubble minitron

Suomalaisen demokratian kipukohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet

CITIZEN-ohjelman hankkeiden politiikkasuosituksen julkaisutilaisuus

E8gMiq0XEAYvZWk

Seuraa julkistustilaisuutta 1.9. klo 14-15.15 verkossa tästä.

Viimeaikaiset mittaukset ovat osoittaneet, että demokratia on heikentynyt monissa jo vakiintuneissa demokratioissa. Ilmastonmuutos, taloudellinen eriarvoisuus ja pakolaiskriisit koettelevat yhteiskuntien kykyä ratkoa asioita demokraattisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Maailmaa koettelevat megatrendit haastavat myös suomalaista demokratiaa, mikä näkyy esimerkiksi poliittisen osallistumisen eriytymisenä ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisenä.

Olemme tutkineet strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Muuttuvat hallinnan tavat ja aktiivinen kansalaisuus (CITIZEN) -ohjelman hankkeissa neljän vuoden ajan suomalaisen demokratian haasteita ja ratkaisumahdollisuuksia. Kokosimme tulokset politiikkasuosituksiksi, jotka julkaisemme 1.9. pidettävässä tilaisuudessa. Kerromme tilaisuudessa viimeisimpään tutkimustietoon perustuen

  • suomalaisen demokratian keskeisimmistä kipukohdista
  • konkreettisista ratkaisuista demokratian kehittämiseen
  • esimerkkitapauksista, joissa demokratiaa on kehitetty kokeilujen avulla.

Tilaisuus on kaikille avoin. Ei ilmoittautumista.

Politiikkasuositus on ladattavissa 30.8 alkaen strategisen tutkimuksen verkkosivujen Politiikkasuositukset-sivulta "Osallistuva kansalaisuus" -teeman alta. Tälle tapahtumasivulle lisätään 30.8. myös suora linkki julkaistuun politiikkasuositukseen.

Lisätietoja strategisen tutkimuksen sivuilta.