BIBU bubble minitron

15.-30.9.2020

Päättäjäkysely - strategista tutkimusta valtioneuvoston päätöksenteon tueksi

bibu_new_banner

BIBUn toteuttama päättäjille suunnattu verkkokysely on käynnissä 15.-30.9.2020.

  • Kutsut kyselyyn on lähetetty sähköpostitse politiikan, talouden, hallinnon ja median päättäjille. Kyselytutkimuksen aiheena ovat ajankohtaiset poliittiset päätökset.
  • Koronavirus on syössyt yhteiskunnat kriisiin ja vaikeuttanut monien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua. Kysely selvittää, millaisia ratkaisuja suomalaiset talouselämän ja politiikat päättäjät odottavat politiikalta.
  • Kyselyn toteuttaa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke "Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU)". Hanke tutkii, miten talouden rakennemuutokset haastavat poliittista päätöksentekoa. Hankkeessa on kuusi eri yliopistoa ja tutkimuslaitosta ja sitä vetää professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta.
  • Kysymme sekä koronaan liittyvistä että laajemmista yhteiskunnallisista ratkaisuista. Lisäksi tutkimme, miten päättäjät toimivat yhteiskunnallisesti. Tulosten raportoinnista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Noudatamme aineiston käsittelyssä ja sen raportoinnissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.
  • Lisätietoja kyselyn sisällöstä antaa yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass (hanna.wass@helsinki.fi, puh. +358 50 4484 399 ja teknisestä toteutuksesta tutkimusavustaja Toni Ahva (toni.ahva@helsinki.fi, puh. +358 50 4409647).
BIBU bubble minitron

Zhen Im, Anu Kantola, Timo Kauppinen & Hanna Wass

Neljän kuplan kansa: miten suomalaiset äänestävät?

bibu_new_banner

Talouden rakennemuutos saa äänestäjät liikkeelle

Globalisaatio ja talouden rakennemuutokset myllertävät yhteiskuntia ja synnyttävät myös voittajia ja häviäjiä. Tässä Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutkimushankkeen katsauksessa selvitämme 4000 suomalaisille tehtyyn kyselyymme perustuen, miten suomalainen äänestyskäyttäytyminen on muutoksessa. Tutkimuksemme perusteella äänestäjät jakautuvat neljään eri tavoin äänestävään ryhmään eli kuplaan: porvareihin, punavihreisiin, kaikkiruokaisiin ja vetäytyjiin. Näistä ryhmistä vain porvareilla on selkeä oma puolue: Kokoomus. Muilla puolueilla ei ole takuuvarmaa kannattajien joukkoa. Porvarien ryhmään kuuluvat kokevat myös, että he ovat hyötyneet globalisaatiosta, heidän asemansa on pysynyt vakaana ja he luottavat tulevaisuuteen. Muutoksissa pärjäävät näyttävät pysyneen uskollisena puolueelleen, kun taas häviäjiksi itsensä kokevat ovat liikkuvampia äänestäjiä ja etsivät herkemmin uusia vaihtoehtoja. Lisäksi globalisaatiosta vähiten hyötyneet vetäytyjät ovat vieraantuneet puolueista ja jättävät usein kokonaan äänestämättä. Voittajien ja häviäjien kokemusten etääntyminen toisistaan haastaa suomalaista demokratiaa ja yhteiskuntaa, joka on perustunut pitkään laajapohjaiselle yhteistyölle ja kompromissien hakemiselle.