BIBU bubble minitron

MARIA VAALAVUO & TIMO M. KAUPPINEN

Samassa veneessä?
Keskituloisten tuloliikkuvuus rakennemuutoksen
Suomessa

bibu_new_banner

Maiden sisäiset tuloerot ovat kasvaneet ja keskituloisten aseman on nähty heikentyneen useissa kehittyneissä maissa. Artikkelissa tarkastellaan keskituloisten ansiotulokehitystä 2000-luvun Suomessa ja tutkitaan riskitekijöitä, jotka ovat yhteydessä keskituloisten suhteellisen tuloaseman muuttumiseen. Etenkin yrittäjien ja teollisuustyöntekijöiden tulokehitys on ollut epävarmaa.