Kansalaisuuden
kuilut ja
kuplat

Mikä BIBU on?

BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat / Tackling Biases and Bubbles in Participation tutkimushanke selvittää, kuinka globaalit muutokset – talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike – muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin. Monitieteisessä konsortiossa on mukana politiikan, psykologian, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen ja viestinnän tutkijoita.

1.

Tunnistamme mitkä kansalaisryhmät ovat osallistumisen kuiluissa, joista heidän äänensä ei kuulu päätöksentekoon ja mitkä kansalaisryhmät toimivat kuplissa, jotka polarisoivat politiikkaa.

2.

Tuotamme tietoa yhdessä kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, puolueiden ja etujärjestöjen kanssa ja etsimme ratkaisuja osallistumisen kuiluihin ja kupliin.

3.

Rakennamme demokratiakiihdyttämön, jossa kehitetään kokeiluilla innovaatioita kuilujen ja kuplien purkamiseen ja levitetään suomalaisia osallistumisen parhaita käytäntöjä maailmalle.

Hankkeen osa-alueet

Kansalaiset rakenne­muutoksessa

Talouden rakennemuutos: miten se on muuttanut äänestämistä ja poliittisia asenteita viimeisten 25 vuoden aikana?

Lue lisää

Miten kansalaiset muuttuvat

Kansalaisten toimintakyky, poliittiset tunteet ja intressit: ketkä ovat näkymättömissä osallistumisen kuiluissa ja sulkeutuneina kuplissa?

Lue lisää

Poliittiset tunteet

Kansalaisryhmien syvät tarinat: tunne yhteiskunnasta ja siihen kuulumisesta.

Lue lisää

Päättäjät kuplassa?

Poliittisten päättäjien toimintakyky ja syvät tarinat Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Lue lisää

Kenen ääni kuuluu?

Miten eri kansalaisryhmien tavoitteet ja intressit näkyvät poliittisessa päätöksenteossa?

Lue lisää

Pohjoismaisen mallin tulevaisuus

Miten uudistaa pohjoismaista mallia? Skenaariot tulevaisuudesta.

Lue lisää

Demokratia­kiihdyttämö

Demokratiainnovaatiota ja -kokeiluja, joilla taklaamme osallistumisen kuiluja ja kuplia.

Lue lisää

Tekijät

BIBUn monitieteisessä konsortiossa työskentelee politiikan, psykologian, sosiologian, sosiaalipolitiikan, viestinnän ja taloustieteen tutkijoita. Mukana on tutkijoita ja koordinaattoreita yhteensä seitsemästä organisaatiosta.

Lue lisää

BIBU tutkijat

Demokratia­kiihdyttämö

Kehitämme ja testaamme erilaisia ratkaisuja osallistumisen kuilujen ylittämiseksi ja kuplien puhkaisemiseksi ja juurrutamme toimivat ratkaisut osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Demokratiakokeiluja, joilla taklaamme osallistumisen kuiluja ja kuplia.

Lue lisää

Tapahtumat

Can elites be progressive? -Workshop 13.11.2020

Given the rise in inequality in recent years, elites’ relationship with the rest of society has become a matter of interest for social research asking whether elite identities are becoming more exclusive and elites are pulling away from the rest of society. In this workshop, we take a new angle by asking the following question: Can elites can be progressive?

Lue lisää

Osallistu ilmastolain uudistamiseen

BIBU on mukana toteuttamassa verkkokuulemista ilmastolain uudistamisesta yhdessä Ympäristöministeriön kanssa. Osallistu 12.11.2020 mennessä!

Lue lisää

BIBUn tutkijat esittelyssä: Mona Mannevuo tutkii poliitikkojen jaksamista

Eduskuntatutkija Mona Mannevuo soveltaa kulttuurintutkimusta politiikan tutkimukseen ja tuo siihen uuden näkökulman: politiikka käy tunteisiin, mutta poliitikkojen tulisi tehdä päätökset nopeasti, tehokkaasti ja rationaalisesti. Hän tutkiikin BIBUssa poliittisen eliitin toimintakykyä paineen ja uupumuksen alla.

Lue lisää

Päättäjäkysely käynnissä 15.-30.9.2020

Päättäjäkysely – strategista tutkimusta valtioneuvoston päätöksenteon tueksi. Päättäjille suunnattu verkkokysely on käynnissä 15.-30.9.2020. Kutsut kyselyyn on lähetetty sähköpostitse politiikan, talouden, hallinnon ja median päättäjille.

Lue lisää

Julkaisut

Tulot tai ulos?

Tulotason yhteys suomalaisten asenteisiin tulo- ja varallisuuserojen hyväksyttävyydestä ja sosiaalietuuksien järjestämisestä. Aikaisemman laadullisen tutkimuksen mukaan suurituloisimmat kansalaiset kannattavat pohjoismaista hyvinvointivaltiota periaatteellisella tasolla mutta pitävät sitä käytännössä kalliina, tehottomana ja passivoivana. Pätevätkö samat havainnot laajemmassa tilastollisessa tarkastelussa? Miten tuloerot, tulonsiirrot ja sosiaalietuudet koetaan suurituloisimman kymmenyksen, yritysjohtajien ja yrittäjien keskuudessa?

Lue lisää

Ehdokkaiden ja äänestäjien havainnot vaalihäirinnästä

Tarkastelemme tässä luvussa vaalihäirintää ehdokkaiden näkökulmasta heidän omien havaintojensa ja kokemustensa kautta. Näitä on mitattu erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitellulla kysymyssarjalla, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan yhteensä yhdeksän häirintämuodon kohdalla, ovatko he huomanneet niitä esiintyneen vuoden 2019 eduskuntavaalien yhteydessä, ja pitävätkö he niiden esiintymistä todennäköisenä Suomen tulevissa vaaleissa.

Lue lisää

Mediassa

BIBU ja BIBUlaiset näkyvät suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa.

Saatamme elää tämän aikakauden viimeisiä päiviä: historia voi tehdä kahden viikon päästä käännöksen (Helsingin Sanomat 20.10.2020)

Tutkimus: Suurituloiset pitävät sosiaaliturvaa taloudellisena rasitteena –”Kansallinen solidaarisuus on ohenemassa” (Taloussanomat 9.10.2020)

Tutkimus eduskuntavaalien ehdokkaista: Tutkijat toivovat pelisääntöjä vaalihäirinnän estämiseksi – poliittisia oikeuksia ei saa kaventaa (Yle 1.10.2020)

Eduskuntavaalitutkimus: Liki kaksi kolmesta suomalaisesta ei luota puolueiden vaalilupauksiin – "Puolueilla on näytön paikka" (MTV Uutiset 17.9.2020)

Laaja tutkimus eduskuntavaaleista: Perinteinen puoluekenttä murtui, perussuomalaiset ajautuu yhä enemmän eristyksiin muista (Yle 17.9.2020)

Tuore tutkimus osoittaa perussuomalaisten äänestäjäkunnan oikeistolaistuneen merkittävästi – puolue vetoaa pessimistisesti tulevaisuuteen suhtautuviin (Demokraatti 17.9.2020)

Mihin rahat riittävät? (A-studio 16.9.2020)

Enemmän ei ole aina parempi (Tiedetoimittajat 16.9.2020)

Tuore tutkimus: Moni hyväksyy verojen korotuksen koronan valtiolle aiheuttaman laskun hoitamiseksi (Keski-Uusimaa 9.9.2020)

Neljä kymmenestä voisi maksaa lisää veroja – Kysely selvitti, mihin toimiin suomalaiset ovat valmiita koronalaskun maksamiseksi (Helsingin Sanomat 9.9.2020)

Kansanedustajan työn kaoottisuus yllätti tutkijankin – kiire luo maaperää lobbareille, viestintätoimistoille ja ajatushautomoille (Yle 8.9.2020)

Tutkimus: Kansanedustajan työ ei ole vain sitä, miltä julkisuuden perusteella näyttää (Turun Sanomat 8.9.2020)

Mitkä asiat kuormittavat ja uuvuttavat kansanedustajia? (Ylen Aamu 8.9)

Miksi tunteet kuumenevat, kun alamme puhua politiikkaa? (Helsingin Sanomat 8.9.2020)

Porvarit, punavihreät, kaikkiruokaiset ja vetäytyjät: Näin Suomi jakautuu voittajiin ja häviäjiin (MTV 5.9.2020)

Tutkijat: Keskiluokan pudokkaat äänestävät perussuomalaisia – Riikka Purra tunnistaa häviäjien ahdistuksen (Yle 29.8.2020)

Millainen luonnon laki on kiihtyvä eriarvoisuus? (Yle Politiikkaradio 20.8.2020)

Kohut pakottivat perus­suomalaiset vetämään rajoja, mutta kyseessä on myös poliittinen peli, sanoo tutkija (Helsingin Sanomat 13.6.2020)

Eriarvoisuus rapauttaa empatian – Pitäisikö köyhyyden vähentämisen lisäksi rajoittaa rikkautta? (Politiikasta 2.6.2020)

Meistä tulee viisaampia – Korona muuttaa politiikkaa, EU:ta ja ehkä myös suhdettamme luontoon (Suomen Kuvalehti 29.5.2020)

Virus osuu pelkojemme ytimeen, ja avoin tieto on siihen parasta lääkettä (Helsingin Sanomat 26.5.2020)

Sauli Niinistön muotokuva ja Amos Rexissä liskoja piirtävät lapset ovat osa nykytaiteen muoti-ilmiötä, jota ei haluta kritisoida (Helsingin Sanomat 23.5.2020)

Mona Mannevuon kolumni: Ihanteellinen etätyöihminen rakastaa järjestystä (Yle Uutiset 22.5.2020)

Poikkeustila 2020, kuraattorina Anu Kantola

Sodassa ja tarinassa kaikki keinot sallittuja (Nuori Voima 28.4.2020)

On the book The Top Earners (Alusta! 16.4.2020)

Twitter @BIBUresearch

Instituutiot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta
etla
CAMP.CIRC.LG.RED
thl
turun yliopisto
Tampereen Yliopisto
demos helsinki
strateginen tutkimus