Kansalaisuuden
kuilut ja
kuplat

Mikä BIBU on?

BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat / Tackling Biases and Bubbles in Participation tutkimushanke selvittää, kuinka globaalit muutokset – talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike – muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin. Monitieteisessä konsortiossa on mukana politiikan, psykologian, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen ja viestinnän tutkijoita.

1.

Tunnistamme mitkä kansalaisryhmät ovat osallistumisen kuiluissa, joista heidän äänensä ei kuulu päätöksentekoon ja mitkä kansalaisryhmät toimivat kuplissa, jotka polarisoivat politiikkaa.

2.

Tuotamme tietoa yhdessä kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, puolueiden ja etujärjestöjen kanssa ja etsimme ratkaisuja osallistumisen kuiluihin ja kupliin.

3.

Rakennamme demokratiakiihdyttämön, jossa kehitetään kokeiluilla innovaatioita kuilujen ja kuplien purkamiseen ja levitetään suomalaisia osallistumisen parhaita käytäntöjä maailmalle.

Hankkeen osa-alueet

Kansalaiset rakenne­muutoksessa

Talouden rakennemuutos: miten se on muuttanut äänestämistä ja poliittisia asenteita viimeisten 25 vuoden aikana?

Lue lisää

Miten kansalaiset muuttuvat

Kansalaisten toimintakyky, poliittiset tunteet ja intressit: ketkä ovat näkymättömissä osallistumisen kuiluissa ja sulkeutuneina kuplissa?

Lue lisää

Poliittiset tunteet

Kansalaisryhmien syvät tarinat: tunne yhteiskunnasta ja siihen kuulumisesta.

Lue lisää

Päättäjät kuplassa?

Poliittisten päättäjien toimintakyky ja syvät tarinat Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Lue lisää

Kenen ääni kuuluu?

Miten eri kansalaisryhmien tavoitteet ja intressit näkyvät poliittisessa päätöksenteossa?

Lue lisää

Pohjoismaisen mallin tulevaisuus

Miten uudistaa pohjoismaista mallia? Skenaariot tulevaisuudesta.

Lue lisää

Demokratia­kiihdyttämö

Demokratiainnovaatiota ja -kokeiluja, joilla taklaamme osallistumisen kuiluja ja kuplia.

Lue lisää

Tekijät

BIBUn monitieteisessä konsortiossa työskentelee politiikan, psykologian, sosiologian, sosiaalipolitiikan, viestinnän ja taloustieteen tutkijoita. Mukana on tutkijoita ja koordinaattoreita yhteensä seitsemästä organisaatiosta.

Lue lisää

BIBU tutkijat

Demokratia­kiihdyttämö

Kehitämme ja testaamme erilaisia ratkaisuja osallistumisen kuilujen ylittämiseksi ja kuplien puhkaisemiseksi ja juurrutamme toimivat ratkaisut osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Demokratiakokeiluja, joilla taklaamme osallistumisen kuiluja ja kuplia.

Lue lisää

Tapahtumat

Demokratiakorjaamo tulossa 17.2.2021

Jälleen järjestettävä Demokratiakorjaamo pidetään seuraavan kerran keskiviikkona 17.2.2021 – kutsu, ohjelma ja ilmottautumislinkki tulossa tammikuussa.

Lue lisää

Osallistuvan budjetoinnin loppuarvioinnin julkaisutilaisuus 1.12.2020

Katso tallenne OmaStadin loppuarvioinnista!

Lue lisää

Can elites be progressive? -Workshop 13.11.2020

Given the rise in inequality in recent years, elites’ relationship with the rest of society has become a matter of interest for social research asking whether elite identities are becoming more exclusive and elites are pulling away from the rest of society. In this workshop, we take a new angle by asking the following question: Can elites can be progressive?

Lue lisää

Osallistu ilmastolain uudistamiseen

BIBU on mukana toteuttamassa verkkokuulemista ilmastolain uudistamisesta yhdessä Ympäristöministeriön kanssa. Osallistu 12.11.2020 mennessä!

Lue lisää

Julkaisut

Turvaamalla tukahdutettu – miten demokratiaa puolustetaan?

Liberaaliin demokratiaan kohdistuu jatkuvasti sekä ulkoisia että sisäisiä paineita. Jo todettujen tai todennäköisiksi arvioitujen riskien vuoksi on muodostunut miltei tavaksi puhua demokratiasta uhkakuvien kautta.

Lue lisää

Puolueiden kannatuspohja talouden rakennemuutoksessa

Globalisaatio ja talouden rakennemuutos ovat viimeisen parinkymmenen vuoden aikana muokanneet perusteellisesti tuotantotapoja, työvoiman kysyntää ja eri ammattialojen luonnetta. Yhteiskuntaan on syntynyt uudenlaisia jakolinjoja, jotka vaikuttavat kansalaisten sosiaalisiin identiteetteihin ja heidän näkemyksiinsä paikastaan yhteiskunnassa.

Lue lisää

Mediassa

BIBU ja BIBUlaiset näkyvät suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa.

Tutkimus: Näkemyserot eivät ole kärjistyneet ”systemaattisesti” Suomen politiikassa – maahanmuuttoa ja Natoa koskevat näkemykset lähentyneet toisiaan (Helsingin Sanomat 12.1.2021)

Robert Sundman: Tuore raportti ei näe viitteitä politiikan polarisaatiosta, mutta miksi aiheesta silti puhutaan? (Yle 12.1.2021)

Mullistaako PS:n ja SDP:n kaksintaistelu kuntavaalituloksen? Tutkijat kahta mieltä siitä, ottiko Suomi jo askelen kohti blokkipolitiikkaa (Yle 12.1.2021)

Donald Trump ruokkii fantasiaa sorretusta kansasta, ja samanlainen tarina voi lyödä läpi myös Suomessa (Helsigin Sanomat 12.1.2021)

Tuloilla vahva yhteys äänestämiseen (Aikamerkki 7.1.2021)

Sähköiset kannatusilmoitukset voivat tuoda uusia puolueita politiikan kentälle (Yle 26.12.2020)

Talousnäkymät koronavuoden jälkeen (Yle A-studio 16.12.2020)

Lisää leuanvetotankoja vai 100 magnoliaa Helsinkiin? Pääkaupunki satsaa osallistuvaan budjetointiin 4,4 miljoonaa euroa vuodessa (MustRead 14.12.2020)

Onko reilua? Rikkaat lusikoivat itselleen suhteettoman suuren palan kansakunnan kakusta (Tekijä-lehti 14.12.2020)

Suomalaisten enemmistön mielestä sosiaaliturvan vastineeksi on tehtävä jotakin hyödyllistä – etenkin suurituloiset haluavat vastikkeellisuutta (Helsingin Sanomat 8.12.2020)

Vaaliturvallisuus voi sekä vahvistaa että kaventaa demokratiaa (Politiikasta 3.12.2020)

Raportti: OmaStadi on tervetullut vaikuttamismahdollisuus (Helsingin kaupunki 1.12.2020)

Hyvätuloisten ja perussuomalaisten halukkuus maksaa veroja näyttää laimealta, mutta solidaarisuudelle ei vielä kannata soittaa kuolinkelloja (Helsingin Sanomat 1.12.2020)

Tietokirjakritiikin kolme teetä: tieto, tekijyys ja tarina (Kritiikin uutiset 27.11.2020)

Tutkimus: Isovanhemmilla on niin keskeinen merkitys roolimalleina, että he vaikuttavat jopa lastenlastensa äänestys­innokkuuteen (Helsingin Sanomat 24.11.2020)

Twitter @BIBUresearch

Instituutiot

Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta
etla
CAMP.CIRC.LG.RED
thl
turun yliopisto
Tampereen Yliopisto
demos helsinki
strateginen tutkimus