BIBU bubble minitron

Tutkijat

BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke selvittää, kuinka globaalit muutokset – talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike – muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin.

Tutkimuspakettien vetäjät

Anu Kantola

Anu Kantola

Konsortion johtaja, työpaketin vetäjä Emotional Dynamics -työpaketissa

politiikan tutkimus, mediatutkimus, kvalitatiiviset menetelmät

anu.kantola@helsinki.fi
+358 50 448 7273

Hanna Wass

Hanna Wass

Työpaketin vetäjä Citizens' Participation -työpaketissa

kvantitatiivinen tutkimus, sidosryhmäverkostoituminen, tiedeviestintä

hanna.wass@helsinki.fi
+358 50 336 3512
@hanna_wass

Kaarina Nikunen

Kaarina Nikunen

Työpaketin vetäjä Emotional Dynamics -työpaketissa

muuttuva mediaympäristö, osallistumisen kulttuurit, pakolaisuus ja maahanmuutto, tunnetalous, solidaarisuus

kaarina.nikunen@tuni.fi
+358 40 190 4094
@kaarinanikunen
www

Bibu-2

Markku Jokisipilä

Työpaketin vetäjä Political Elites -työpaketissa

Suomen poliittinen historia, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, kansallissosialismin historia

jokisip@utu.fi

Heikki Hiilamo

Heikki Hiilamo

Työpaketin vetäjä Biases in Policy Outcomes -työpaketissa

kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen sosiaalipolitiikan tutkimus

heikki.hiilamo@helsinki.fi

Pasi Moisio

Pasi Moisio

Työpaketin vetäjä Policies for Nordic Model -työpaketissa

köyhyys, sosiaaliturva, sosiaalipolitiikka

pasi.moisio@thl.fi
+358 29 524 7228
@pasi_moisio

Tanja Aitamurto

Tanja Aitamurto

Työpaketin vetäjä Interaction Plan -työpaketissa

mediainnovaatiot, demokratia, joukkoäly, virtuaalitodellisuus

tanja.aitamurto@gmail.com
@tanjaaita
www

Aleksi Neuvonen

Aleksi Neuvonen

Työpaketin vetäjä Interaction -plan työpaketissa

aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi

Tutkijat

BIBU tutkija

Kimmo Elo

kimmo.elo@utu.fi
@KimmoElo
www

 

 

BIBU tutkija

Marko Elovainio

psykososiaalisten terveysriskit, poliittisia tunteita ja tunteita politiikassa.

marko.elovainio@helsinki.fi

Veikko Eranti

Veikko Eranti

teknologian ja yhteiskunnallisen kehityksen suhde, kvalitatiivinen tutkimus, osallistuminen

veikko.eranti@tuni.fi
+358 50 369 5129
@veikkoeranti
www

Bibu-4

Titiana Ertiö

digitaalinen osallistuminen, yhteisluominen, urban governance

titiana.ertio@helsinki.fi
+358 45 850 9685
@TitiErtio
www

Paolo Fornaro

Paolo Fornaro

Quantitative research, Productivity analysis, Electoral  behaviour, Forecasting and nowcasting

paolo.fornaro@etla.fi

+358 40 965 8449
@PaoloFornaro87

BIBU tutkija

Elisabeth Gidengil

McGill University

Bibu-3

Anu Harju

mediatutkimus, Internet-tutkimus, laadullinen tutkimus

 

mikkohautakangas

Mikko Hautakangas

sovittelu, verkkoyhteisöt, journalismi

mikko.hautakangas@tuni.fi
+358 40 190 1363
@MHautakangas
www

Vilja-helminen

Vilja Helminen

poliittinen psykologia, tunteet ja asenteet
vilja.helminen@helsinki.fi
@vilja_h

Jenni Hokka

Jenni Hokka

mediatuotanto, median erilaiset kerrontamuodot

jenni.hokka@tuni.fi
+358 40 190 4295

Zhen Im

Zhen Im

Quantitative research, Labour market changes, Electoral behaviour

zhen.im@helsinki.fi
www

Bibu-1

Veikko Isotalo

vaalitutkimus, laskennallinen yhteiskuntatiede

veikko.isotalo@helsinki.fi
www
@veikko_isotalo 

 

BIBU tutkija

Maija Jokela

kvalitatiivinen tutkimus, etnografia

jokela.maija.e@student.uta.fi
045 650 5783

Lotta Junnilainen

Lotta Junnilainen

eriarvoisuustutkimus, kaupunkitutkimus, kvalitatiivinen tutkimus

lotta.junnilainen@helsinki.fi
+358 40 847 6416

Timo Kauppinen

Timo Kauppinen

kvantitatiivinen tutkimus, eriarvoisuus, alueelliset erot

timo.kauppinen@thl.fi
@timomkauppinen

Hannu Lahtinen

Hannu Lahtinen

poliittinen osallistuminen, yhteiskunnallinen stratifikaatio, kysely- ja rekisteriaineistot

hannu.lahtinen@helsinki.fi
+358 29 412 4911

Eeva Luhtakallio

Eeva Luhtakallio

poliittinen sosiologia, etnografia, kansalaisuus

eeva.luhtakallio@helsinki.fi
+358 40 503 1573
@EevaLuhtakallio
www

Mona Mannevuo

Mona Mannevuo

affektit, kulttuurihistoria, kvalitatiivinen tutkimus

mmmann@utu.fi
www

BIBU tutkija

Johanna Peltoniemi

politiikan tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus, poikkikansallinen poliittinen osallistuminen

johanna.peltoniemi@helsinki.fi
+358 50 563 3452
www

Mikko Rask

Mikko Rask

yhteisluominen, deliberaatioteoria, osallistuvat metodit

mikko.rask@helsinki.fi
+358 50 322 2012
www

Jenni Rinne

Jenni Rinne

30.4.2020 asti.

poliittinen edustaminen, deliberatiivinen demokratiateoria, eliittihaastattelut

jenni.rinne@helsinki.fi
+358 400 457 580
@jenni_rinne
www

BIBU tutkija

Sakari Saaritsa

talous- ja sosiaalihistoria, terveys, koulutus ja eriarvoisuus, kvantitatiiviset menetelmät

sakari.saaritsa@helsinki.fi
+358 50 314 8002
@SakariSaaritsa
www

Paula Saikkonen

Paula Saikkonen

ympäristösosiaalipolitiikka, tutkimus tiedonkäytöstä päätöksenteossa

paula.saikkonen@thl.fi
+358 29 524 8133
@Paula_Helsinki
www

BIBU tutkija

Reijo Sund

soveltava tilastotiede, rekisteritutkimus

reijo.sund@uef.fi
+358 29 412 4336

Bibu-7

Roosa Tuukkanen

poliittinen sosiologia, kansalaisuus, eriarvoisuus, kvalitatiivinen tutkimus

roosa.tuukkanen@tuni.fi
+358 40 765 2292

Bibu-5

Pekka Tuominen

sosiaali- ja kulttuuriantropologia, kaupunkitutkimus, etnografia

pekka.tuominen@helsinki.fi

+358 50 337 6765
@ppeekkkkaa

 

Maria Vaalavuo

Maria Vaalavuo

rekisteriaineistot, tuloerot, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö

maria.vaalavuo@thl.fi
@mjvaal

BIBU tutkija

Maria Valaste

tilastotiede, mikrosimulointi

maria.valaste@helsinki.fi

www

 

Isak Vento

Isak Vento

Euroopan unioni, hallinnonuudistukset, politiikan arviointi

isak.vento@helsinki.fi
+358 40 542 0293
@isak_vento

Bibu-4

Juho Vesa

järjestöt, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kyselytutkimukset, mediatutkimus

juho.vesa@helsinki.fi

Tuomas Ylä-Anttila

Tuomas Ylä-Anttila

kansalaisyhteiskunta, globalisaatio, ilmastopolitiikka, vaalikonedata

tuomas.yla-anttila@helsinki.fi
www

Matti Ylönen

Matti Ylönen

poliittinen talous, konsulttidemokratia

matti.v.ylonen@gmail.com
+358 40 723 1118
@mattiylonen

BIBU tutkija

Sanna Aaltonen

Hyvinvointi, syrjäytyminen, rakennemuutos, nuoruus

msanna@aaltonen@uef.fi
+358 50 471 1944

BIBU tutkija

Santtu Raitasuo

BIBU tutkija

Aapo Hiilamo

Velkaantuminen, mielenterveys

aapo.hiilamo@helsinki.fi

Koordinaattorit

BIBU tutkija

Anna Björk

Vuorovaikutuskoordinaattori

anna.bjork@demoshelsinki.fi
+358 44 508 5404

Julia Jousilahti

Julia Jousilahti

Demokratiakiihdyttämön koordinaattori

julia.jousilahti@demoshelsinki.fi
+358 40 722 4931

BIBU tutkija

Atte Ojanen

Viestintäkoordinaattori

atte.ojanen@demoshelsinki.fi
+358 50 917 7994