BIBU bubble minitron

Kansalaiset rakennemuutoksessa

Vetäjä: Mika Maliranta, ETLA

Tutkimme, miten poliittiset arvot ja äänestäminen on muuttunut eri alueilla Suomessa viimeisen 25 vuoden aikana talouden rakennemuutoksen ja kaupungistumisen myötä.

Paolo Fornaro

Paolo Fornaro

Työpaketin vastaava

Kvantitatiivinen tutkimus, tuottavuusanalyysi, vaalikäyttäytyminen, ennakointi ja nowcasting

paolo.fornaro@etla.fi

+358 40 965 8449
@PaoloFornaro87

Zhen Im

Zhen Im

Kvantitatiivinen tutkimus, työmarkkinoiden muutokset, vaalikäyttäytyminen

zhen.im@helsinki.fi
www

Timo Kauppinen

Timo Kauppinen

kvantitatiivinen tutkimus, eriarvoisuus, alueelliset erot

timo.kauppinen@thl.fi
@timomkauppinen

Maria Vaalavuo

Maria Vaalavuo

rekisteriaineistot, tuloerot, sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö

maria.vaalavuo@thl.fi
@mjvaal

BIBU tutkija

Sakari Saaritsa

sakari.saaritsa@helsinki.fi

Miten kansalaiset muuttuvat

Vetäjä: Hanna Wass, Helsingin yliopisto

Kartoitamme, mitkä kansalaisryhmät ovat osallistumisen kuiluissa, joista heidän äänensä ei kuulu. Tutkimme myös, toimivatko kansalaiset kuplissa, joista näkemykset eivät välity laajemmin yhteiskuntaan.

Hanna Wass

Hanna Wass

Työpaketin vetäjä

kvantitatiivinen tutkimus, sidosryhmäverkostoituminen, tiedeviestintä

hanna.wass@helsinki.fi
+358 50 336 3512
@hanna_wass

BIBU tutkija

Marko Elovainio

psykososiaalisten terveysriskit, poliittisia tunteita ja tunteita politiikassa.

marko.elovainio@helsinki.fi

BIBU tutkija

Elisabeth Gidengil

McGill University

BIBU tutkija

Maija Jokela

kvalitatiivinen tutkimus, etnografia

jokela.maija.e@student.uta.fi
045 650 5783

Bibu-1

Veikko Isotalo

vaalitutkimus, laskennallinen yhteiskuntatiede
veikko.isotalo@helsinki.fi
@veikko_isotalo
www

 

Hannu Lahtinen

Hannu Lahtinen

poliittinen osallistuminen, yhteiskunnallinen stratifikaatio, kysely- ja rekisteriaineistot

hannu.lahtinen@helsinki.fi
+358 29 412 4911

BIBU tutkija

Johanna Peltoniemi

politiikan tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus, poikkikansallinen poliittinen osallistuminen

johanna.peltoniemi@helsinki.fi
+358 50 563 3452
www

BIBU tutkija

Reijo Sund

soveltava tilastotiede, rekisteritutkimus

reijo.sund@uef.fi
+358 29 412 4336

BIBU tutkija

Maria Valaste

tilastotiede, mikrosimulointi

maria.valaste@helsinki.fi

Bibu-4

Juho Vesa

järjestöt, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kyselytutkimukset, mediatutkimus

juho.vesa@helsinki.fi

Poliittiset tunteet

Vetäjä: Anu Kantola, Helsingin yliopisto

Tutkimme, miten eri ryhmittymät kokevat toisensa ja politiikan ja kuinka tunteet vaikuttavat kansalaisten poliittiseen osallistumiseen erilaisissa kanavissa.

Anu Kantola

Anu Kantola

Työpaketin vetäjä

politiikan tutkimus, mediatutkimus, kvalitatiiviset menetelmät

anu.kantola@helsinki.fi

Kaarina Nikunen

Kaarina Nikunen

Työpaketin vetäjä

muuttuva mediaympäristö, osallistumisen kulttuurit, pakolaisuus ja maahanmuutto, tunnetalous ja solidaarisuus

kaarina.nikunen@tuni.fi
+358 40 190 4094
@kaarinanikunen
www

Veikko Eranti

Veikko Eranti

teknologian ja yhteiskunnallisen kehityksen suhde, kvalitatiivinen tutkimus, osallistuminen

veikko.eranti@tuni.fi
+358 50 369 5129
@veikkoeranti
www

Bibu-3

Anu Harju

mediatutkimus, Internet-tutkimus, laadullinen tutkimus
Vilja-helminen

Vilja Helminen

poliittinen psykologia, tunteet ja asenteet

vilja.helminen@helsinki.fi
@vilja_h

Lotta Junnilainen

Lotta Junnilainen

eriarvoisuustutkimus, kaupunkitutkimus, kvalitatiivinen tutkimus

lotta.junnilainen@helsinki.fi
+358 40 847 6416

Eeva Luhtakallio

Eeva Luhtakallio

poliittinen sosiologia, etnografia, kansalaisuus

eeva.luhtakallio@helsinki.fi
+358 40 503 1573
@EevaLuhtakallio
www

Bibu-5

Pekka Tuominen

sosiaali- ja kulttuuriantropologia, kaupunkitutkimus, etnografia

pekka.tuominen@helsinki.fi

+358 50 337 6765
@ppeekkkkaa

 

Bibu-7

Roosa Tuukkanen

poliittinen sosiologia, kansalaisuus, eriarvoisuus, kvalitatiivinen tutkimus

roosa.tuukkanen@tuni.fi
+358 40 765 2292

Päättäjät kuplassa?

Vetäjä: Markku Jokisipilä, Turun yliopisto

Vertaamme eliittien toimintakykyä, kiinnostuksia ja näkemyksiä muista yhteiskunnan ryhmittymistä Pohjoismaiden välillä.

Bibu-2

Markku Jokisipilä

Työpaketin vetäjä

Suomen poliittinen historia, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, kansallissosialismin historia

jokisip@utu.fi

BIBU tutkija

Kimmo Elo

Turun yliopisto

kimmo.elo@utu.fi

Mona Mannevuo

Mona Mannevuo

affektit, kulttuurihistoria, kvalitatiivinen tutkimus

mmmann@utu.fi
www

Jenni Rinne

Jenni Rinne

30.4.2020 asti.

poliittinen edustaminen, deliberatiivinen demokratiateoria, eliittihaastattelut

jenni.rinne@helsinki.fi
+358 400 457 580
@jenni_rinne
www

Kenen ääni kuuluu?

Vetäjä: Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto

Tutkimme, kenen ääni lopulta kantautuu tehtyyn politiikkaan eli keiden tavoitteita on huomioitu politiikkatoimissa.

Heikki Hiilamo

Heikki Hiilamo

Työpaketin vetäjä

kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen sosiaalipolitiikan tutkimus

heikki.hiilamo@helsinki.fi

BIBU tutkija

Kathrin Komp

Mona Mannevuo

Mona Mannevuo

affektit, kulttuurihistoria, kvalitatiivinen tutkimus

mmmann@utu.fi
www

Paula Saikkonen

Paula Saikkonen

ympäristösosiaalipolitiikka, tutkimus tiedonkäytöstä päätöksenteossa

paula.saikkonen@thl.fi
+358 29 524 8133
@Paula_Helsinki
www

Tuomas Ylä-Anttila

Tuomas Ylä-Anttila

kansalaisyhteiskunta, globalisaatio, ilmastopolitiikka, vaalikonedata

tuomas.yla-anttila@helsinki.fi
www

BIBU tutkija

Aapo Hiilamo

Velkaantuminen, mielenterveys

aapo.hiilamo@helsinki.fi

Matti Ylönen

Matti Ylönen

poliittinen talous, konsulttidemokratia

matti.v.ylonen@gmail.com
+358 40 723 1118
@mattiylonen

BIBU tutkija

Timo Rahkonen

BIBU tutkija

Santtu Raitasuo

Pohjoismaisen mallin tulevaisuus

Vetäjä: Pasi Moisio, THL

Selvitämme, kuinka Pohjoismaista hyvinvointimallia voisi uudistaa niin, että se takaisi jatkossa kansalaisten tasavertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja osallistumiseen.

Pasi Moisio

Pasi Moisio

Työpaketin vetäjä

köyhyys, sosiaaliturva, sosiaalipolitiikka

pasi.moisio@thl.fi
+358 29 524 7228
@pasi_moisio
www

Paula Saikkonen

Paula Saikkonen

ympäristösosiaalipolitiikka, tutkimus tiedonkäytöstä päätöksenteossa

paula.saikkonen@thl.fi
+358 29 524 8133
@Paula_Helsinki
www

BIBU tutkija

Juha Honkatukia

juha.honkatukia@thl.fi
+358 29 524 6011

 

Demokratia­kiihdyttämö

Vetäjä: Tanja Aitamurto, Stanford University & Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki

Demokratiakiihdyttämön sivusto

Kehitämme ja testaamme erilaisia ratkaisuja osallistumisen kuilujen ylittämiseksi ja kuplien puhkaisemiseksi ja juurrutamme toimivat ratkaisut osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Tanja Aitamurto

Tanja Aitamurto

Työpaketin vetäjä

mediainnovaatiot, demokratia, joukkoäly, virtuaalitodellisuus

tanja.aitamurto@gmail.com
@tanjaaita
www

Aleksi Neuvonen

Aleksi Neuvonen

Työpaketin vetäjä

aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi

Julia Jousilahti

Julia Jousilahti

Demokratiakiihdyttämön koordinaattori

julia.jousilahti@demoshelsinki.fi
+358 40 722 4931

 

Bibu-4

Titiana Ertiö

digitaalinen osallistuminen, yhteisluominen, urban governance

titiana.ertio@helsinki.fi
+358 45 850 9685
@TitiErtio
www

mikkohautakangas

Mikko Hautakangas

sovittelu, verkkoyhteisöt, journalismi

mikko.hautakangas@tuni.fi
+358 40 190 1363
@MHautakangas
www

Jenni Hokka

Jenni Hokka

mediatuotanto, median erilaiset kerrontamuodot

jenni.hokka@tuni.fi
+358 40 190 4295

Kaarina Nikunen

Kaarina Nikunen

muuttuva mediaympäristö, osallistumisen kulttuurit, pakolaisuus ja maahanmuutto, tunnetalous ja solidaarisuus

kaarina.nikunen@tuni.fi
+358 40 190 4094
@kaarinanikunen
www

Mikko Rask

Mikko Rask

yhteisluominen, deliberaatioteoria, osallistuvat metodit

mikko.rask@helsinki.fi
+358 50 322 2012
www

Isak Vento

Isak Vento

Euroopan unioni, hallinnonuudistukset, politiikan arviointi

isak.vento@helsinki.fi
+358 40 542 0293
@isak_vento