BIBU bubble minitron

BIBUn tuottamat tutkimusaineistot

BIBU on toteuttanut useita aineistonkeruita. Kerätyt kyselyaineistot ovat projektin tutkijoiden ja erillisellä lupamenettelyllä opiskelijoiden käytössä projektin päättymiseen asti (helmikuu 2022). Tämän jälkeen kyselyaineistot luovutetaan Yhteiskuntatieteelliselle tietoarkistolle (https://www.fsd.tuni.fi/fi/).

 

Kvantitatiiviset aineistot

BIBU-kansalaissurvey: kuvaus tiedonkeruusta

BIBU-kansalaissurvey kysymyslomake

BIBU-kansalaissurvey ja rekisteri

BIBU-kansalaissurvey ja rekisterin kuvaus

 

BIBU-koronasurvey: kuvaus tiedonkeruusta

BIBU-koronasurvey kysymyslomake

 

BIBU-päättäjäsurvey: kuvaus tiedonkeruusta

BIBU-päättäjäsurvey kysymyslomake

 

Lisätietoja: Hanna Wass, hanna.wass@helsinki.fi