BIBU bubble minitron

Hanna Wass, Veikko Isotalo, Jarno Limnéll

Ehdokkaiden ja äänestäjien havainnot
vaalihäirinnästä

bibu_new_banner