BIBU bubble minitron

Timo Rahkonen

Policy Brief: Eri toimijoiden positiot aktiivimallin valiokuntakäsittelyssä

BIBU bubble

Analyysi eri intressiryhmien edustamista tavoitteista ja kannoista aktiivimallina tunnettua hallituksen esitystä 124/2017 vp koskien. Edustettuja intressejä tutkitaan osana valiokuntakäsittelyä.