BIBU bubble minitron

15.-30.9.2020

Päättäjäkysely - strategista tutkimusta valtioneuvoston päätöksenteon tueksi

bibu_new_banner

BIBUn toteuttama päättäjille suunnattu verkkokysely on käynnissä 15.-30.9.2020.

  • Kutsut kyselyyn on lähetetty sähköpostitse politiikan, talouden, hallinnon ja median päättäjille. Kyselytutkimuksen aiheena ovat ajankohtaiset poliittiset päätökset.
  • Koronavirus on syössyt yhteiskunnat kriisiin ja vaikeuttanut monien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua. Kysely selvittää, millaisia ratkaisuja suomalaiset talouselämän ja politiikat päättäjät odottavat politiikalta.
  • Kyselyn toteuttaa strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke "Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU)". Hanke tutkii, miten talouden rakennemuutokset haastavat poliittista päätöksentekoa. Hankkeessa on kuusi eri yliopistoa ja tutkimuslaitosta ja sitä vetää professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta.
  • Kysymme sekä koronaan liittyvistä että laajemmista yhteiskunnallisista ratkaisuista. Lisäksi tutkimme, miten päättäjät toimivat yhteiskunnallisesti. Tulosten raportoinnista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Noudatamme aineiston käsittelyssä ja sen raportoinnissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.
  • Lisätietoja kyselyn sisällöstä antaa yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass (hanna.wass@helsinki.fi, puh. +358 50 4484 399 ja teknisestä toteutuksesta tutkimusavustaja Toni Ahva (toni.ahva@helsinki.fi, puh. +358 50 4409647).