BIBU bubble minitron

Hanna Wass

Puolueiden kannatuspohja talouden rakennemuutoksessa

bibu_new_banner

Teoksessa Puolueet tienhaarassa – Ruotsin ja Suomen muuttuva poliittinen maisema (2020), Olof Ehrenkrona (toim.), Carsten Anckar, Fredrik Bergman, Malena Britz, Jyrki Katainen, Cecilia Malmström, Tommy Möller, Andreas Norlén, Siv Sandberg, Åsa von Schoultz, Annika Ström Melin, Jan Teorell, Teija Tiilikainen, Matti Vanhanen, Emil Waris, Hanna Wass, Elin Wihlborg. 176 s.

Globalisaatio ja talouden rakennemuutos ovat viimeisen parinkymmenen vuoden aikana muokanneet perusteellisesti tuotantotapoja, työvoiman kysyntää ja eri ammattialojen luonnetta. Yhteiskuntaan on syntynyt uudenlaisia jakolinjoja, jotka vaikuttavat kansalaisten sosiaalisiin identiteetteihin ja heidän näkemyksiinsä paikastaan yhteiskunnassa. Osalle ihmisistä maailma on avoin: kansallisvaltioiden rajat ovat menettäneet pitkälti merkityksensä, teknologiset innovaatiot tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja omalle ammattitaidolle riittää työmarkkinoilla kysyntää. Samanaikaisesti yhteiskunnassa on useita ryhmiä, joiden elämää varjostaa huoli työpaikan säilymisestä, toimeentulon turvaamisesta ja lasten pärjäämisestä. Näihin jakolinjoihin ei päästä kiinni pelkästään perinteisillä sosioekonomisen aseman mittareilla vaan kyse on myös omakohtaisesta kokemuksesta: kuulunko globaalin uusjaon voittajiin vai häviäjiin?