BIBU bubble minitron

Tule luomaan yhdessä tulevaisuuden sosiaaliturvaa

Työpaja Sosiaaliturvakomitean työn tueksi kesäkuussa 2021

bibu_new_banner

Missä tulevaisuuden tilanteissa odotat saavasi yhteiskunnan tukea? Millaista tuki olisi? Missä tilanteissa sosiaaliturva Suomessa on ihmisille avuksi? Onko se riittävästi tai liikaa avuksi? Kuka  sosiaaliturvaa saa ja kuka sen jakamisesta päättää? Mitä eri etuuksia ja palveluita  on yleisesti käytössä? Tule kertomaan, millaisia ajatuksia sosiaaliturva herättää! 

Suomessa tehdään nyt työtä sosiaaliturvan uudistamiseksi. Tätä työtä varten kaivataan nuorten ja nuorten aikuisten näkemyksiä sosiaaliturvasta. Työpajan avulla pyritään saamaan tietoa sosiaaliturvakomitean työn tueksi. Tilaisuus on osa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutkimushankkeen yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja se järjestetään yhteistyössä sosiaaliturvauudistuksen kanssa.

Ajankohta: Maanantai 21.6. klo 16-17.30

Tilaisuus järjestetään Zoomissa. 

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta!

Ohjelma:
16.00 Tervetuloa
16.05-16.15 Mitä tilaisuudessa tapahtuu?
16.15-17.00 Keskustelut pienryhmissä
17.00-17.20 Terveiset ryhmäkeskusteluista
17.20-17.30 Yhteenveto

Tervetuloa!

 

BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke selvittää, kuinka ilmiöt kuten talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin. Osana BIBUa toimii demokratiakokeiluja tutkiva Demokratiakiihdyttämö. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa on mukana Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Northwestern University, ETLA, THL ja Demos Helsinki.

Sosiaaliturvauudistus: Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, joka käsittelee sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Työssä otetaan huomioon elämäntilanteiden moninaisuus ja niiden muutokset. Komitea aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Komitean toimikausi päättyy 2027.