BIBU bubble minitron

Tule luomaan yhdessä tulevaisuuden sosiaaliturvaa

Työpaja Sosiaaliturvakomitean työn tueksi marraskuussa 2021

bibu_new_banner

Missä tilanteissa yhteiskunnalta tarvitaan tukea? Entä millaista tuki olisi? Miten digipalveluilla voidaan parantaa tuen osuvuutta ja saatavuutta? Voisiko sosiaaliturva tukea nykyistä paremmin mielen hyvinvointia? Tule kertomaan, millaisia ajatuksia sosiaaliturva herättää!

Suomessa tehdään nyt työtä sosiaaliturvan uudistamiseksi. Tätä työtä varten kaivataan nuorten ja nuorten aikuisten näkemyksiä sosiaaliturvasta. Edellinen nuorille suunnattu työpaja järjestettiin kesäkuussa ja nyt työ jatkuu. Työpajan avulla pyritään saamaan tietoa sosiaaliturvakomitean työn tueksi. Tilaisuus on osa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -tutkimushankkeen yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja se järjestetään yhteistyössä sosiaaliturvauudistuksen kanssa. Työpajaan voi osallistua kuka tahansa alle 30-vuotias, myös kesäkuun keskusteluun osallistuneet nuoret.  

Ajankohta: Maanantai 15.11. klo 15.30-17.00
Tilaisuus järjestetään Zoomissa (linkki lähetetään ilmoittautuneille). 

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta viimeistään 12.11.2021.

Ohjelma:
15.30 Tervetuloa
15.35-15.45 Mitä tilaisuudessa tapahtuu?
15.45-16.30 Keskustelut pienryhmissä
16.30-16.50 Terveiset ryhmäkeskusteluista
16.50-17.00 Yhteenveto

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Anna Björk / BIBU-hankkeen vuorovaikutuskoordinaattori
anna.bjork@demoshelsinki.fi
0445085404

BIBU eli Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke selvittää, kuinka ilmiöt kuten talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliike muuttavat kansalaisten toimintakykyä, poliittisia tunteita ja intressejä sekä sitä kuinka poliittinen päätöksenteko vastaa näihin muutoksiin. Osana BIBUa toimii demokratiakokeiluja tutkiva Demokratiakiihdyttämö. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa hankkeessa on mukana Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Northwestern University, ETLA, THL ja Demos Helsinki.

Sosiaaliturvauudistus: Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, joka käsittelee sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Työssä otetaan huomioon elämäntilanteiden moninaisuus ja niiden muutokset. Komitea aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Komitean toimikausi päättyy 2027.