BIBU bubble minitron

Publications

Articles and policy briefs from BIBU-researchers.

NORDIC AUTHORITARIANISM: CHILD-REARING VALUES AND POLITICAL BEHAVIOR IN A MULTIPARTY CONTEXT

This article explores how authoritarianism as a factor in child-rearing values (CRV) is associated with political orientation, party support, and policy preferences among voters and societal elites in the Nordic context, which is characterized by social trust and solidarity, feelings of affinity, and a modest degree of ideological polarization.

Lue lisää

Unpolitical solutionism: Wealth elite sentiments against democracy and politics

he last few decades have been marked by discourses that challenge many basic presumptions supporting liberal democracy. Populist parties in particular have raised criticism against democratic systems, and authoritarian programmes have made electoral gains. This article offers the elite’s perspective on this phenomenon, which is often discussed in the context of lower income groups.

Lue lisää

Sosiaaliturva ja vastikkeellisuus: Tapaustutkimus Suomen perustulokokeilusta

Vastikkeettomuus on yksi keskeisimmistä perustulon ominaisuuksista. Artikkelissa analysoidaan sosiaaliturvan vastikkeellisuuden muutosta Suomen perustulokokeilussa. Tulosten
mukaan vastikkeellisuuden muutos oli kokeilussa vähäinen suurelle osalle perustuloa saaneista. Vastikkeellisuuden käsitteen huolellisempi käyttö tukisi sosiaaliturvajärjestelmän
kehittämistä.

Lue lisää

Reconciling welfare policy and sustainability transition – A case study of the Finnish welfare state

The paper investigates the capacity of welfare policies to support sustainability transitions. Welfare policy involves the discussion on public and private responsibilities and choices in public spending. The Finnish government’s decision to turn Finland into a carbon neutral welfare society by 2035 is interpreted as a possible sustainability transition.

Lue lisää

Lapsuuden psykiatrisilla ja käytöshäiriödiagnooseilla on yhteys nuorten aikuisten maksuhäiriömerkintöihin

Tutkimus selvitti miten lapsuuden psykiatriset ja käytöshäiriödiagnoosit yhdistyvät maksuhäiriömerkintöihin nuorilla aikuisilla ja miten yhteys vaihtelee vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan. Maksuhäiriömerkinnät ovat huolestuttavan yleisiä haavoittuvissa ryhmissä. Nuorisopsykiatrian tueksi tarvitaan taloudellisia ongelmia ehkäiseviä toimia.

Lue lisää

Striving for normality: Agency, citizen participation and intergroup belonging on the urban periphery of Helsinki

This article examines how the inhabitants of a culturally diverse suburban estate in Finland strive for meaningful encounters in their lives. The focus is on Kontula, a residential working-class district on the eastern periphery of Helsinki, which has become a powerful symbol of the ills of contemporary urbanity—poverty and social problems, as well as rootlessness and the failed integration of the immigrant populations—in the vernacular geography and media representations of the city.

Lue lisää

Psychiatric and neurodevelopmental diagnoses in adolescence and adulthood over-indebtedness among Finns born in 1987

Adolescence psychiatric and neurodevelopmental diagnoses are common but their link to adulthood over-indebtedness is unknown. This study aims to determine this relationship and explores the possible mediating role of upper secondary education completion.

Lue lisää

With status decline in sight, voters turn radical right: how do experience and expectation of status decline shape electoral behaviour?

We distinguish between the experience and expectation of subjective status decline in relation to electoral behaviour. Studies often link support for radical parties, especially radical right ones, to voters’ experience of status decline. A few other studies argue that voters’ expectation of status decline also triggers radical right support. Using multivariate analyses, this article finds that voters who expect status decline consistently prefer radical right parties more than voters who expect status improvement. However, there is no robust evidence of radical right support among voters who have experienced status decline. These findings suggest that the expectation, not experience, of status decline drives radical right support. If these expectations trigger radical right support in Nordic welfare states, they may be even more pertinent in less comprehensive welfare states.

Lue lisää

Miten tieto ja tuki tavoittivat maahanmuuttajayrittäjät koronapandemian aikana?

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ajoi suomalaisen yhteiskunnan kriisiin, jossa testattiin monien asioiden ohella sitä, kuinka yhteiskunnan politiikkatoimet tavoittavat kaikki maassa asuvat. Erityisesti pandemia nosti kysymyksen siitä, miten tavoittaa muita kuin kotimaisia kieliä puhuva väestö ja välittää heille tietoa pandemian vaatimista toimista ja tukitoimista. Tämä kysymys oli erityisen tärkeä maahanmuuttajille, jotka pyörittävät yrityksiä Suomessa. Tässä analyysissa arvioimme pandemian aikana tehdyn haastattelututkimuksen perusteella sitä, miten pandemiatoimia koskeva tieto ja yhteiskunnan tukitoimet tavoittivat maahanmuuttajataustaiset yrittäjät.

Lue lisää

Uneasy self-promotion and tactics of patience: Finnish MPs’ ambivalent feelings about personalised politics on social media

This article examines Finnish politicians’ ambivalent attachments to social media – specifically Facebook and Twitter – in candidate-centred, personalised politics. The analysis revolves around four interconnected themes: uneasiness of self-promotion, Facebook’s ordinariness, Twitter as a necessary evil, and tactics of patience MPs utilise when they encounter various forms of online harassment.

Lue lisää

Ambivalentti transkansalaisuus: sukupuolivähemmistöjen kansalaisuuskamppailuista Suomessa

Kansalaisuus ymmärretään usein oikeuksien ja velvollisuuksien verkostona, yksilön suhteena ympäröivään yhteiskuntaan. Eletyn elämän kokemuksia tarkastellessa kansalaisuus kuitenkin rakentuu arjen tapahtumien jatkumona. Tässä laadullisessa tutkimuksessa käsitellään transihmisten kansalaisuutta nyky-Suomessa eletyn elämän ja arjen kokemusten kautta.

Lue lisää

The Future of Democracy and Welfare in a Transforming Europe: Four Scenarios of Europe in 2040

The scenarios of the paper were created as a synthesis of the Finnish BIBU research project (2017-22), which studies the impact of the socio-economic transformation on our political systems, and responses to it. A report in Finnish focusing on the future of the Finnish welfare state and democracy was published alongside this volume.

Lue lisää

Demokratia kuilujen ja kuplien jälkeen: neljä skenaariota Suomesta 2040

Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) -hanke on tuottanut laajasti tutkittua tietoa siitä, mitä suomalaiselle demokratialle ja hyvinvointimallille kuuluu globaalien murrostrendien keskellä. Julkaisun skenaarioiden tavoitteena on koota tätä tutkimusta yhteen laajalle yleisölle sekä viedä keskustelua demokratian tulevaisuudesta uusiin suuntiin.

Lue lisää

Sukupolvikiista ja eläkepoliittinen väittely

Väestön vanheneminen haastaa eläkejärjestelmän kestävyyttä sekä eläketurvaa Suomessa. Eläkeuudistukset yleistyvät, kun eri tahot hakevat ongelmaan ratkaisuja painottamistaan näkökulmista. Vuonna 2015 tätä yritti joukko kansalaisia työkalunaan kansalaisaloite, joka ehdotti työeläkkeiden nostamista. Vuoden 2015 kansalaisaloitetta käsitellyt tapaustutkimus (Komp Leukkunen & Rantanen, 2021) tarkasteli aloitetta sukupolvien välisen konfliktin näkökulmasta.

Lue lisää

Kahdeksan kuplan Suomi

Suomalaiset ovat astuneet 2000-luvulla uuteen, entistä kovempaan maailmaan. Kahdeksan kuplan Suomi kuvaa talouden murrosten silmässä elävien ihmisten kokemuksia itsestään ja yhteiskunnasta: sitä, mitä he odottavat itseltään ja toisiltaan. Millaista tarinaa suomalaiset kertovat itsestään, ja millaisia tunteita tarinaan liittyy? Kuulemmeko ja ymmärrämmekö toistemme tarinoita?

Lue lisää

Finland: Legal Response to Covid-19

With a population of a little over 5.5 million inhabitants, Finland has coped with the Covid-19 pandemic with relatively few fatalities.

Lue lisää

Kuunteleminen vastuullisuuden ja luottamuksen rakentajana: esimerkkinä journalismin yhteiskuntavastuu

Tässä artikkelissa pohditaan, miten kuuntelemisen käsitettä ja ilmiöitä voidaan ymmärtää ja hyödyntää viestinnän ammattilaisen työn ja viestinnän johtamisen näkökulmasta, osana luottamusta rakentavaa organisaatioviestintää.

Lue lisää

Who gets labour market training? Access biases of social investment in Finland

Policy access biases worry social policy scholars because they generate Matthew effects that exacerbate socioeconomic divides. Yet, access biases in many social investment policies, like training during unemployment, remain under-researched.

Lue lisää

Älä jää yksin häirinnän kanssa – viisi askelta vihapuheen taklaajille

Häirintä on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka voi murentaa ihmisten kykyä ja halua toimia omassa työssään, yhteiskunnassa tai harrastuksissa. Selvitimme mitä keinoja journalistit käyttävät kohdatessaan häirintää haastattelemalla 22 suomalaista journalistia.

Lue lisää

Tackling the emotional toll together: How journalists address harassment with connective practices

In this article, we examine how journalists address and tackle online harassment by connective practices that involve joint action with peers and editors that we find are particularly effective in addressing the emotional effects of harassment.

Lue lisää

Democratic innovations – A cure for democratic deficits?

This document aims to:
1) Describe the current challenges facing democracy
2) Demonstrate how democratic innovations can help to meet these challenges

Lue lisää

Päättäjät politiikan pyörteissä

Päättäjät suhtautuvat lähtökohtaisesti kansalaisia myönteisemmin ilmastonmuutoksen hillintään, mutta päättäjäryhmän sisältä löytyy myös jakolinjoja, kertoo BIBU-tutkimushankkeen raportti.

Lue lisää

What Kind of Electoral Outcome do People Think is Good for Democracy?

There is perennial debate in comparative politics about electoral institutions, but what characterizes this debate is the lack of consideration for citizens’ perspective. In this paper, we report the results of an original survey conducted on representative samples in 15 West European countries (N = 15,414).

Lue lisää

Crowdsourcing in policymaking

Governments are increasingly deploying participatory digital methods in policymaking. Several parallel developments have contributed to the rise of these methods. During the 2010s, participatory culture created digital spaces for the public to collaboratively create and share cultural artifacts, thus channeling their cognitive surplus into various participatory activities.

Lue lisää

A Case of Intergenerational Conflict: The 2015 Finnish Citizens’ Initiative on Pension Indexation

Pension reforms become more common in times of population aging. In 2015, a Finnish citizens’ initiative recommended increasing pension benefits. Opponents argued this may be at the cost of youths and middle-agers. We investigate the initiative from the viewpoint of intergenerational conflict.

Lue lisää

Polarization of climate politics results from partisan sorting: Evidence from Finnish Twittersphere

Prior research shows that public opinion on climate politics sorts along partisan lines. However, they leave open the question of whether climate politics and other politically salient issues exhibit tendencies for issue alignment, which the political polarization literature identifies as among the most deleterious aspects of polarization.

Lue lisää

Affective blocs: Understanding affective polarization in multiparty systems

Research has suggested that affective polarization (AP)—the extent to which partisans view each other as a disliked out-group—has increased, especially in two-party political systems such as in the US. The understanding of AP in multiparty systems remains limited. We study AP in Finland, characterized by a strong multiparty system and a low level of ideological polarization, between 2007 and 2019.

Lue lisää

Sosiaaliturvajärjestelmä ei tue kulttuurialan itsensätyöllistäjiä

Koronakriisi on näyttänyt, että kulttuurialoilla työskentelee paljon itse itsensä työllistäviä ihmisiä, joiden asema kriisin sattuessa on turvaton ja joita yhteiskunnan turvaverkot eivät tavoita.

Lue lisää

Itsepäisyys ja auktoriteetti: tutkimukseen perustuva päätöksenteko sote-uudistuksessa

Asiantuntijatiedon käyttö suurissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa on välttämätöntä, mutta ei mutkatonta. Professori Heikki Hiilamon tutkimus 16 vuotta kestäneen sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintouudistuksesta osoittaa, että tieteen ja poliittisen päätöksenteon välisessä vuorovaikutuksessa on edelleen parantamisen varaa.

Lue lisää

Signed, Sealed, and Delivered with Trust: Non-Resident Citizens’ Experiences of Newly Adopted Postal Voting

The COVID-19 pandemic has made it clear that the traditional “booth, ballot, and pen” model of voting, based on a specific location and physical presence, may not be feasible during a health crisis. This situation has highlighted the need to assess whether existing national electoral legislation includes enough instruments to ensure citizens’ safety during voting procedures, even under the conditions of a global pandemic.

Lue lisää

Nuorten aikuisten maksuhäiriömerkinnät – rekisteritutkimus ikäkohorteilla 1987 ja 1997

Tutkimus selvittää, miten koulutus- ja perhetausta, lapsuuden elinolot ja mielenterveysongelmat yhdistyvät nuorten aikuisten maksuhäiriömerkintöihin. Tutkimuksessa käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallinen syntymäkohortti 1987 ja 1997 rekisteriaineistoja, joihin on yhdistetty tiedot kaikkien Suomessa näinä vuosina syntyneiden henkilöiden maksuhäiriömerkinnöistä.

Lue lisää

Ilmastolain uudistus: Kansalaisosallistuminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tiedonsaanti

Ympäristöministeriö järjesti Ilmastolain uudistukseen liittyen loka-marraskuussa 2020 verkkokuulemisen yhdessä BIBU-tutkimushankkeen kanssa. Siinä tiedusteltiin kansalaisten näkemyksiä kansalaisosallistumisesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, tiedonsaannista ja alkuperäiskansan eli saamelaisten oikeuksista ilmastolaissa. Tässä raportissa esittelemme kuulemisen tulokset ja esitämme niiden pohjalta toimintasuositukset.

Lue lisää

Kenen hyvinvoinnista puolueet välittävät?

Puolueille kuntavaaliohjelmat ovat yksi keskeinen tapa pyrkiä vastaamaan äänestäjäkunnan tarpeisiin ja profiloitua ratkaisujen tarjoajina. Tarkastelemme tätä tarkoitusta varten muodostamamme luokittelukehikon avulla, millaisista ja keille suunnatuista peruspalveluista puolueiden ohjelmissa puhutaan, ja miten erilaiset sosiaalipoliittiset teemat, kuten varhaiskasvatus, koulu, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut, niissä näkyvät.

Lue lisää

Final evaluation of the City of Helsinki’s participatory budgeting

Participatory budgeting is a democratic innovation for urban development, whereby citizens propose projects and vote on their implementation. Between 2018–2020, the City of Helsinki piloted a participatory budgeting process known as OmaStadi, with an allocated budget of EUR 4.4 million. This operational model emphasises direct democracy and online democracy as well as co-creation.

Lue lisää

Affective Practice of Soldiering: How Sharing Images Is Used to Spread Extremist and Racist Ethos on Soldiers of Odin Facebook Site

The paper explores how visual affective practice is used to spread and bolster a nationalist, extremist and racist ethos on the public Facebook page of the anti-immigrant group, Soldiers of Odin. Affective practice refers to a particular sensibility of political discourse, shaped by social formations and digital technologies—the contexts in which political groups or communities gather, discuss and act.

Lue lisää

Alcohol Industry Arguments for Liberalizing Alcohol Policy in Finland: Analysis of Twitter Data

The aim of this study was to investigate the arguments used by the alcohol industry and actors aligning with it as a lobbying strategy on Twitter to influence the reform of the Finnish alcohol law during its preparation phase between 2014 and 2017, when the original purpose of the law reform was changed from reducing alcohol-related harm to liberalizing alcohol policy.

Lue lisää

Uhatut duunarit: Miten automaation uhka muuttaa äänestämistä?

Automaatio syö työpaikkoja eri puolilla maailmaa. Tutkimusten mukaan lähes joka kymmenes työpaikka on katoamassa läntisessä Euroopassa. Uhattuina ovat erityisesti perinteiset palvelualojen ja teollisuuden työpaikat.

Lue lisää

Working Paper: Status decline and welfare competition

In 1920, Karel Capek, first coined the term robots in his play Rossum’s Universal Robots. His play was set in the year 2000. In this play, robots were preferred over humans in production because they enabled products to be produced at a fraction of a cost.

Lue lisää

Distance and Trust: An Examination of the Two Opposing Factors Impacting Adoption of Postal Voting Among Citizens Living Abroad

Postal voting intends to provide citizens residing abroad with a convenient voting technique to influence political representation in their country of origin. However, its adoption among individuals is dependent on two opposing factors.

Lue lisää

Marinin hallituksen putkiremontti

Tarkastelemme analyysissamme kansalaisten ja päättäjien suhtautumista kahteen pääministeri Sanna Marinin hallituksen tuoreeseen uudistukseen: työttömyyseläkkeen eli ”eläkeputken” lakkauttamiseen sekä oppivelvollisuuden pidentämiseen, jonka myötä toisen asteen oppimateriaalit tulevat maksuttomiksi. Analyysi pohjautuu kansalaisilta (n = 2 106) ja päättäjiltä (n = 699) kerättyyn kyselyaineistoon.

Lue lisää

Automation and public support for workfare

Automation has permeated workplaces and threatens labour in the production process. Concurrently, European governments have expanded workfare which imposes stringent conditions and sanctions on unemployed workers after the onset of austerity. We explore how automation risk affects workfare support. Recent research finds that most routine workers ‘survive’ in their routine jobs.

Lue lisää

A Tale of Two Professions in Elections: Party Choice Among Diaconal and Social Workers

Diaconal and social workers spend their days implementing social policy and exercising discretional power while being regularly exposed to social inequalities. As an occupational group, they are heavily influenced by official government decisions, which might be expected to shape their political preferences.

Lue lisää

Editorial: “Health and Political Behavior”: Towards an Integrative Approach

Nearly ten years of intense study has established that health affects political behavior. It has become increasingly clear that “health and illness shape who we are politically” (Carpenter 2012, 303). Physical and mental health influence people’s political interest and their sense of efficacy, electoral and other forms of political participation, ideological orientations, issue preferences and vote choice, and ultimately political representation and policy responsiveness.

Lue lisää

Development trends and challenges in Nordic political journalism

The objective of this chapter is to describe and discuss some important political journalism development trends in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. The term political journalism traditionally refers to news, commentaries, and other genres related to the coverage of political processes, institutions, and policy questions. It is, however, difficult to draw a clear dividing line between political news and other types of current affairs coverage.

Lue lisää

The role of the owner in new capitalist accumulation processes: the case of Finland

In Marlène Benquet ja Théo Bourgeron (toim.) Accumulating Capital Today Contemporary Strategies of Profit and Dispossessive Policies. Abingdon: Routledge, 2020, p. 181-195.

Lue lisää

Kokeillen kohti parempaa demokratiaa – Opas demokratiakokeiluihin

Demokratia ei pysy pystyssä itsestään, kuten viime vuosien uutiset Yhdysvalloista ja Itä-Euroopasta ovat muistuttaneet. Suomessa demokratia voi hyvin, mutta sitä nakertavat kansalaisten passivoituminen ja huono-osaisten jääminen syrjään päätöksenteosta. Demokratiaa voidaan vahvistaa kehittämällä ja kokeilemalla ja kehittämällä uusia, entistä monipuolisempia ja suorempia osallistumisen tapoja.

Lue lisää

Nuorten sopimusyhteiskunta: 16–29-vuotiaiden näkemykset työmarkkinapolitiikasta

Raportissa tarkastellaan 16–29-vuotiaiden nuorten käsityksiä paikallisen sopimisen laajentamisesta, palkankorotusten joustoista ja työaikojen pidentämisestä yritysten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi sekä työttömyyskassojen jäsenyyden muuttamisesta pakolliseksi.

Lue lisää

Generations and Political Engagement

The concept of “generation” constitutes a useful tool to understand the world of politics. Trends in political behavior typical for the youngest generation are indicative for future development. In a wider perspective, large differences between generations also reveal potential for intergenerational conflict and a shift in the entire political paradigm.

Lue lisää

Assessment of Online Deliberative Quality: New Indicators Using Network Analysis and Time-Series Analysis

Online deliberation research has recently developed automated indicators to assess the deliberative quality of much user-generated online data. While most previous studies have developed indicators based on content analysis and network analysis, time-series data and associated methods have been studied less thoroughly.

Lue lisää

Puolueiden kannatuspohja talouden rakennemuutoksessa

Globalisaatio ja talouden rakennemuutos ovat viimeisen parinkymmenen vuoden aikana muokanneet perusteellisesti tuotantotapoja, työvoiman kysyntää ja eri ammattialojen luonnetta. Yhteiskuntaan on syntynyt uudenlaisia jakolinjoja, jotka vaikuttavat kansalaisten sosiaalisiin identiteetteihin ja heidän näkemyksiinsä paikastaan yhteiskunnassa.

Lue lisää

Turvaamalla tukahdutettu – miten demokratiaa puolustetaan?

Liberaaliin demokratiaan kohdistuu jatkuvasti sekä ulkoisia että sisäisiä paineita. Jo todettujen tai todennäköisiksi arvioitujen riskien vuoksi on muodostunut miltei tavaksi puhua demokratiasta uhkakuvien kautta.

Lue lisää

Hyvä naapuri, hyvä suomalainen – erontekojen ja kuulumisen käytännöt Helsingin monietnisillä asuinalueilla

Tämä artikkeli tarkastelee kysymystä siitä, millainen rooli asuinalueilla on kansallisen kuulumisen konteksteina. Analyysimme perustuu kolmelta helsinkiläiseltä monietniseltä, mutta sosioekonomiselta taustaltaan erilaiselta asuinalueelta kerättyyn haastatteluaineistoon. Tutkimuksemme tarkoitus on selvittää millaisten rajojen keinoin valtaväestö rakentaa eron ”suomalaisten” ja ”maahanmuuttajien” välille, miten he rakentamiaan rajoja perustelevat ja millaisten arkisten käytäntöjen keinoin he niitä toisinaan kumoavat.

Lue lisää

As time goes by, the same sentiments apply? Stability of voter satisfaction with democracy during the electoral cycle in 31 countries

Popular consent is an essential element for success and stability of democracies. Research has repeatedly demonstrated that “electoral winners” (i.e. voters casting a ballot for government parties) are more satisfied with democracy than supporters of the opposition parties. However, little is known about the dynamics of satisfaction during the electoral cycle: Do winners become happier and losers even more discontent over time?

Lue lisää

Onko suomalainen politiikka polarisoitunut?

Poliittisen polarisaation nousu ja kärjistyneet yhteiskunnalliset jakolinjat on tunnistettu etenevissä määrin ongelmiksi kehittyneissä demokratioissa, erityisesti Yhdysvalloissa. Onko samansuuntainen kehitys nähtävissä myös Suomessa? Paolo Fornaron tutkimusraportti (2021) etsii vastauksia tähän tarkastelemalla poliittisen polarisaation kehitystä Ylen vaalikonevastauksien perusteella vuosina 2011, 2015 ja 2019.

Lue lisää

Politician polarization in Finland over recent years

We study politicians’ ideological polarization, and its possible absence, in Finland. To measure ideological positions, we look at the responses of candidates to the voting advice applications for the parliamentary elections of 2011, 2015 and 2019, which provide an almost full coverage of the candidates.

Lue lisää

Sotupuntari: suuntia sosiaaliturvauudistukseen

Tässä katsauksessa selvitämme suomalaisten näkemyksiä sosiaaliturvasta uudistustyön evästykseksi. Katsaus perustuu vuoden 2018 jälkipuoliskolla tehtyyn kyselyymme, jossa haluttiin kartoittaa kansalaisten sosiaaliturvaan liittämiä yleisiä arvostuksia.

Lue lisää

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin loppuarviointi Omastadi 2018 – 2020

Arvio osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankkeen ensimmäisestä kierroksesta (2018-2020) on varovaisen positiivinen. Tutkijat seurasivat OmaStadia yli kahden vuoden ajan ja hyödynsivät kerättyä aineistoa laajasti eri menetelmiä yhdistellen.

Lue lisää

Kansalaiset koronakriisin kourissa

Koronakriisin iskiessä BIBUssa selvitettiin kyselytutkimuksella mitä poliittisia toimia kansalaiset kannattavat kriisistä toipumiseksi. Tulokset osoittavat, että koronan tuomat talousongelmat tiedostetaan laajasti. Ratkaisuista sen sijaan on erimielisyyttä: esimerkiksi yritysten tukemisella ja verojen korottamisella on omat kannattajansa.

Lue lisää

Welfare chauvinism in times of labour market segmentation: how different employment contracts moderate the impact of welfare chauvinism on support for radical right parties

I examine how different employment contracts moderate the impact of welfare chauvinist preferences on radical right support. Welfare chauvinism has become a cornerstone of radical right’s nativist electoral programme. Yet, there are mixed findings on how welfare chauvinist preferences affect radical right support.

Lue lisää

Automation risk and support for welfare policies: how does the threat of unemployment affect demanding active labour market policy support?

How does unemployment risk affect workers’ support for demanding active labour market policies (ALMPs)? There may be a substantial number of workers who experience unemployment risk from labour market disruptions. Yet, we know less about its impact on demanding ALMP support than the impact of unemployment status.

Lue lisää

Tulot tai ulos?

Tulotason yhteys suomalaisten asenteisiin tulo- ja varallisuuserojen hyväksyttävyydestä ja sosiaalietuuksien järjestämisestä. Aikaisemman laadullisen tutkimuksen mukaan suurituloisimmat kansalaiset kannattavat pohjoismaista hyvinvointivaltiota periaatteellisella tasolla mutta pitävät sitä käytännössä kalliina, tehottomana ja passivoivana. Pätevätkö samat havainnot laajemmassa tilastollisessa tarkastelussa? Miten tuloerot, tulonsiirrot ja sosiaalietuudet koetaan suurituloisimman kymmenyksen, yritysjohtajien ja yrittäjien keskuudessa?

Lue lisää

Ehdokkaiden ja äänestäjien havainnot vaalihäirinnästä

Tarkastelemme tässä luvussa vaalihäirintää ehdokkaiden näkökulmasta heidän omien havaintojensa ja kokemustensa kautta. Näitä on mitattu erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitellulla kysymyssarjalla, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan yhteensä yhdeksän häirintämuodon kohdalla, ovatko he huomanneet niitä esiintyneen vuoden 2019 eduskuntavaalien yhteydessä, ja pitävätkö he niiden esiintymistä todennäköisenä Suomen tulevissa vaaleissa.

Lue lisää

The Legacy of Economic Recession in Terms of Over-Indebtedness: A Framework and Review of the Evidence

With the expansion of credit, low interest rates and overly optimistic expectations about future economic and housing price developments, mortgage lending soared in most OECD countries in the run-up to the 2008 global economic crisis. The crisis revealed the hidden epidemic of over-indebtedness, which continues to overshadow the lives of millions in rich countries.

Lue lisää

Eduskuntavaalitutkimus 2019

Tämän teoksen otsikko, ”Politiikan ilmastonmuutos”, kuvaa suomalaisessa politiikassa ja vaalikampanjoinnissa kuluvalla vuosituhannella tapahtuneita merkittäviä muutoksia. Internet ja sosiaalinen media ovat monipuolistaneet vaaliviestintää ja toisaalta aiheuttaneet sen, että eri medioilla tavoitetaan kasvavassa määrin eri äänestäjäryhmiä.

Lue lisää

Understanding the Emerging Fourth Sector and Its Governance Implications

The fourth sector has traditionally been described as encompassing families, households, neighbours, and friends, however, competing definitions have recently begun to emerge. Three different strands can be observed in the fourth-sector literature. The first strand centres on the notion of one-to-one aid. The second strand centres on self-organizing civic activism. The third strand focuses on hybrid organizations.

Lue lisää

Why did Social and Healthcare Services Reform Fail in Finland?

Since 2005, successive Finnish governments have tried to reform the go-vernance of social and healthcare services by transferring the responsibility for organising these services from municipalities to larger entities. So far, all attempts have failed. This study analyses why this has been the case and how expert knowledge could be used to prevent future failures.

Lue lisää

Onko politiikka liian kuluttava intohimotyö?

Kansanedustajat työskentelevät demokratian ytimessä kansalaisille. Poliitikkojen työstä on paljon mielikuvia, osa ruusuisia ja toiset tylyjä. Mutta millaista kansanedustajan työ on kulttuurintutkijan näkökulmasta? Miten poliitikot jaksavat intohimotyössä? Voiko poliitikkoihin kohdistuva paine olla niin voimakasta, että se vaikuttaa kykyyn tehdä harkittuja päätöksiä?

Lue lisää

Gloomy at the Top: How the Wealthiest 0.1% Feel about the Rest

Growing inequalities have prompted research on the wealthiest groups and their cohesive practices and ideologies. This article suggests that emotional expression – how the members of the wealthy upper class feel about themselves and the rest of society – provides a way to examine their position in society.

Lue lisää

Neljän kuplan kansa – Miten suomalaiset äänestävät?

Globalisaatio ja talouden rakennemuutokset myllertävät yhteiskuntia ja synnyttävät myös voittajia ja häviäjiä. Tässä katsauksessa selvitämme miten suomalainen äänestyskäyttäytyminen on muutoksessa. Tutkimuksemme perusteella äänestäjät jakautuvat neljään eri tavoin äänestävään ryhmään eli kuplaan: porvareihin, punavihreisiin, kaikkiruokaisiin ja vetäytyjiin.

Lue lisää

Can you deliver a baby and vote? The effect of the first stages of parenthood on voter turnout

Becoming a parent is a profound change in one’s life that likely has consequences for political mobilization. This paper focuses on the earliest stages of parenthood, which have rarely been theorized nor empirically investigated. Close to childbirth, there may be substantial demobilizing effects due to hospital stays, immediate childcare responsibilities, parenting distress and the physical burden of pregnancy and childbirth.

Lue lisää

Palkkakuitti äänestyslippuna: tulojen yhteys äänestysaktiivisuuteen ja puoluevalintaan

Artikkelissa tarkastellaan, miten yhtäältä pienituloisuus ja toisaalta tulotason heikkeneminen heijastuvat eri puolueiden kannatukseen ja äänestysaktiivisuuteen vuosien 2011–2019 eduskuntavaaleissa. Tulokset osoittavat, että pienituloisuus on yhteydessä korkeampaan Vasemmistoliiton ja
matalampaan Kokoomuksen kannatukseen.

Lue lisää

Microdynamics, granularity and populism: The Finnish case

We study how measures of microdynamics such as job and worker flows, the job reallocation rate and the labor market churning rate are related to populism support. Moreover, we investigate the relation between employment shocks to large firms, granular shocks, and populism.

Lue lisää

Anxious politicians: Productivity imperatives in the Finnish Parliament

This paper offers new perspectives on work cultures in politics by exploring the ambivalent connections among productivity imperatives and affirmative sociality within an under-researched group: Finnish members of Parliament (MPs). The study aim is to locate the MPs within the landscape of cultural sociology and theory, particularly in relation to the growing interest in the affective infrastructures of on-call work cultures.

Lue lisää

1990-luvun laman uhrien kohtelu Arsenalin saatavakannan myynnissä

Yhteiskunnan rakennemuutokset, mukaan lukien talouslamat, jakavat ihmisiä niin sanottuihin voittajiin ja häviäjiään. Muutosten häviäjillä on riski menettää identiteettinsä ja luottamuksensa, mikä voi heijastua vihamielisyytenä ja passiivisuutena demokraattisissa prosesseissa. Tarkastelemme seuraavassa 1990-luvun pankkikriisin loppuselvittelyyn kuulunutta tapausta, jossa valtion omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin saatavakanta myytiin vuonna 2000 ulkomaisille perintäyhtiöille.

Lue lisää

BIBUn vaikuttavuuskertomukset

Bibun tavoitteena on tutkia talouden rakennemuutoksen vaikutuksia kansalaisten poliittiseen osallistumiseen sekä tunnistaa osallistumisen kuiluissa ja kuplissa olevia ryhmiä ja herättää näistä teemoista julkista keskustelua. BIBU pyrkii myös vahvistamaan suomalaista hyvinvointimallia vastaamaan kansalaisten tarpeita ja toiveita. Käytännön ratkaisuja BIBU tuottaa demokratiakiihdyttämössä, jossa kehitetään ja testataan ratkaisuja osallisuuden edistämiseksi. Lue BIBUn vaikuttavuuskertomuksesta, miten olemme tähän mennessä edistäneet näitä tavoitteita.

Lue lisää

Affective economy of national-populist images: Investigating national and transnational online networks through visual big data

In our article, we investigate the affective economy of national-populist image circulation on Facebook. This is highly relevant, since social media has been an essential area for the spread of national-populist ideology. In our research, we analyse image circulation as affective practice, combining qualitative and quantitative methods.

Lue lisää

The “losers of automation”: A reservoir of votes for the radical right?

This paper studies the association between the risk of automation and vote choice in 11 West European countries. We extend upon labour economics literature on the effects of automation on the labour market by focusing on the political consequences of automation. We also build on existing work relating labour market risks to support for radical right parties. We argue that automation threat is most likely to increase support for radical right parties. We demonstrate that those more inclined to vote for the radical right rather than the average voters are those who are both threatened by automation and are still “just about managing” economically.

Lue lisää

From Generation to Generation: The Role of Grandparents in the Intergenerational Transmission of (Non-)Voting

This study explores the role of grandparents in the intergenerational transmission of the propensity to vote. Grandparental effects are theorized in terms of both social learning and status transmission. The analysis takes advantage of a unique Finnish data set that links official turnout data for grandparents, parents and adult grandchildren with demographic and socioeconomic information from administrative sources. Even controlling for a variety of status-related characteristics, having non-voting grandparents proves to have a negative effect on the adult grandchild’s propensity to vote.

Lue lisää

Jobs at risk? Task routineness, offshorability, and attitudes toward immigration

In this paper, we study the relationship between occupational vulnerability and attitudes toward immigration in Western Europe. We measure occupational vulnerability as the risk of unemployment due to routine-biased technological change and offshoring of jobs to other countries. Previous empirical studies in political economy have shown that individuals’ policy preferences echo their economic risks and prospects.

Lue lisää

Public Innovation – Concept, Praxis, and Consequence

Public innovation is a deliberate attempt at increasing public value by development of public service delivery and policy implementation, often through renewal of governance processes that involves collaboration and experimentation for learning. The desired effects are often hard to capture and may show only in the long run, while unintended consequences of public innovation measures that are difficult to foresee may be as significant as the planned outcomes.

Lue lisää

Hands-off or Hands-on Governance for Public Innovation? A Comparative Case Study in the EU Cohesion Policy Implementation in Finland

Public innovation is increasingly strived for by involving non-state agents in policy implementation. Public governance theory has assumed the public administration better govern the activity hands-off by providing incentives and pressure. The theory-driven research agenda has, however, not sufficiently put the assumption to test. This paper compares two similar public innovation projects in employment management of which one was governed hands-off and the other hands-on.

Lue lisää

Poliittinen luottamus – käsitteet, teoriat ja mittaaminen

Tarkastelemme, mitä poliittisella luottamuksella tarkoitetaan, mitkä tekijät selittävät sen tasoa ja mikä on poliittisen luottamuksen suhde kriittiseen kansalaisuuteen. Pohdimme, miten poliittinen luottamus eroaa rinnakkaiskäsitteistään, kuten responsiivisuudesta ja tyytyväisyydestä demokratiaa kohtaan.

Lue lisää

Turning Ideas into Proposals: A Case for Blended Participation During the Participatory Budgeting Trial in Helsinki

Balancing between online-offline stages of participatory procedures is a delicate art that may support or hinder the success of participatory democracy. Participatory budgeting (PB), in particular, is generally rooted in online platforms, but as our case study on the City of Helsinki PB trial suggests, face-to-face events are necessary to engage targeted and often less resourceful actors in the process.

Lue lisää

Samassa veneessä? Keskituloisten tuloliikkuvuus rakennemuutoksen Suomessa

Maiden sisäiset tuloerot ovat kasvaneet ja keskituloisten aseman on nähty heikentyneen useissa kehittyneissä maissa. Artikkelissa tarkastellaan keskituloisten ansiotulokehitystä 2000-luvun Suomessa ja tutkitaan riskitekijöitä, jotka ovat yhteydessä
keskituloisten suhteellisen tuloaseman muuttumiseen. Etenkin yrittäjien ja teollisuustyöntekijöiden tulokehitys on ollut epävarmaa.

Lue lisää

Is There Room for Targeting within Universalism? : Finnish Social Assistance Recipients as Social Citizens

This article focuses on the role of means-tested social assistance in Finland, which is often considered one of the Nordic
welfare states described as having a universal welfare model. The article scrutinises the capacity of the final safety net to
enhance the social citizenship of social assistance recipients. The Finnish social security system combines social insurance
(earnings-related benefits), universal benefits (flat-rate benefits), free or affordable public services, and social assistance as a means-tested and targeted element, and thus it is a discussion on the degree of universalism that best captures the nature of universalism in the Finnish welfare state.

Lue lisää

The Relational Nordic Welfare State Between Utopia and Ideology

The success of the Nordic welfare state is well known, but the key drivers of its remarkable expansion are not. This book explores the relationships between citizens that constitute the normative groundwork of Nordic societies, arguing that the quality of relations steers welfare development.

Lue lisää

Miten palauttaa kirkon päätöksentekokyky?

Tapa, jolla kirkolliskokouksen edustajat valitaan, on niin epäselvä, että edes vaalien jälkeen ei voi olla varma tulevan kauden linjasta. Vaikeaselkoisuus heijastuu päätöksentekoon.

Lue lisää

Poliittinen osallistuminen osana kokonaisvaltaista kotoutumista

Tutkimuksessa tarkastellaan ulkomaalaistaustaisten äänioikeutettujen osallistumista vuosien 2012 ja 2017 kuntavaaleihin. Analyysit pohjautuvat Tilastokeskuksen tuottamaan yksilötasoiseen rekisteriaineistoon, jonka äänestystiedot ovat peräisin oikeusministeriön ylläpitämästä sähköisestä äänioikeusrekisteristä. Tutkimuksemme keskeinen lähtökohta on, että kotoutuminen muodostaa yhden dynaamisen kokonaisuuden, jonka eri osat joko tukevat tai heikentävät toisiaan. Tällaisten dynaamisten vaikutusten
analysointi on hankalaa johtuen eri tekijöiden keskinäisistä riippuvuuksista. Tämän vuoksi olemme pitäytyneet mahdollisimman
pelkistetyissä malleissa.

Lue lisää

What to expect when you’re expecting: Preferences for representation among voters and political elites

Like any reciprocal relationship, representation is filled with expectations. Different types of voters have different types of ideas on how elected politicians should behave in their role as representatives, and what should be considered as the primary focus of representation. Candidates running for elections or MPs already familiar with real-life decision-making situations might have corresponding yet not necessarily matching preferences. The extent to which these expectations overlap is, in turn, pivotal for the process legitimacy of representative democracies.

Lue lisää

Place Narratives and the Experience of Class: Comparing Collective Destigmatization Strategies in Two Social Housing Neighborhoods

A growing body of literature has investigated the various ways in which residents of stigmatized neighborhoods respond to and cope with stigmatization. However, these approaches have fallen short in tackling the question of how particular places shape responses to stigmatization. In this article, I take seriously the question of context and, based on a comparative ethnography of two social housing neighborhoods in Finland, show how residents in similar social structural positions differed in terms of the cultural milieus they inhabited, presenting them with different cultural resources for dealing with stigmatization.

Lue lisää

Historical and Spatial Layers of Cultural Intimacy: Urban Transformation of a Stigmatised Suburban Estate on the Periphery of Helsinki

Kontula, a suburban estate at the margins of Helsinki, Finland, has been plagued by a notorious reputation since its construction in the 1960s. At different moments in history, it has reflected failed urbanity, with shifting emphases on issues such as rootlessness, segregation, intergenerational poverty, and unsuccessful integration of immigrants. Unlike many other suburban estates in Helsinki, it has become a potent symbol of the ills of contemporary urbanity in the vernacular geography of the city. Based on ethnographic fieldwork, this article explores how its inhabitants experience the dynamic between the internalised stigma and their responses to it. The focus is on how historically formed and spatially defined senses of belonging and exclusion shape their everyday lives and how they have found ways to challenge the dominant perceptions about their homes and neighbourhoods.

Lue lisää

Väitös: Deliberative representation in parliament

Jenni Rinteen väitöstutkimus ”Deliberative representation in parliament” pureutuu punnitsevan ja harkitsevan puheen ja poliittisen edustamisen kysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella parlamenttia edustamisen ja deliberaation eli harkitsevan ja punnitsevan puheen paikkana. Tutkimuksen kysymyksenasettelu on lähtökohdiltaan teoreettinen. Se sijoittuu politiikan teorian, erityisesti deliberatiivisen demokratiateorian ja poliittista edustamista käsittelevien keskusteluiden läpileikkauskohtaan. Johtuen siitä, että edustamisen ja deliberaation välinen suhde on jokseenkin aliteoretisoitu, on myös tästä näkökulmasta tehtyjen, edustajien toiminnalliseen työympäristöön sijoittuvien empiiristen tutkimusten määrä vähäinen. Täten tutkimuksella on myös toinen tavoite: tuoda parlamentti ja siellä tapahtuva edustustoiminta empiirisen tutkimuksen kohteeksi.

Lue lisää

From Duverger to the Seat Product: seeking a pattern in experts’ evaluation of electoral systems

Widely influential Duverger’s “law” and “hypothesis” describe the main direction of influence of electoral rules on party systems; however, their formulations are quite blurry what makes their application to concrete electoral results often ambiguous. Therefore, this research conducted an original survey among electoral experts (n = 131) to explore whether they apply Duverger’s rule in a consistent pattern which could lead to its less ambiguous specification.

Lue lisää

Meidän Korso -hankkeen arviointiraportti

Raportissa arvioidaan Meidän Korso -hanketta, jolla toteutettiin vuosina 2018–2019 osallistuvaa budjetointia Vantaalla. Oikeusministeriön myöntämän avustuksen turvin hankkeen tavoitteena oli edistää turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta ja vähentää syrjäytymisen
kokemusta Korson suuralueella. Lisäksi tavoitteena oli parantaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia omalla asuinalueellaan sekä edistää paikallisten asukkaiden, yhteisöjen ja viranomaisten verkostoitumista.

Lue lisää

Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin väliarviointi OmaStadi 2018–2019

Helsingin kaupungin osallistuva budjetointi (OmaStadi) on kunnianhimoinen ja uskalias hanke, jossa kaupunkilaiset saavat ehdottaa ideoita ja äänestää miten 4,4 miljoonaa euroa jaetaan kaupungin kehittämiseksi. Arviomme mukaan hankkeen alkutaival on toteutunut varsin onnistuneesti mutta tulevaisuudessa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin toteutuksen osa-alueisiin: toimeenpanon riittävä
läpinäkyvyys ja dialogisuus, syrjään jäävien ryhmien nykyistä parempi osallisuus, prosessin virtaviivaisuus, viestinnän sujuvuus ja ehdotusten pelisääntöjen selkeys kaupunkilaisille.

Lue lisää

Huipputuloiset — Suomen rikkain promille

”Rahasta ei puhuta, rahaa omistetaan.” Keitä ovat Suomen rikkaimmat, mitä he ajattelevat, ja miltä yhteiskunnan huipulla näyttää? ”Huipputuloiset” on kirja Suomen suurituloisimmasta promillesta. Se kertoo, mitä rikkaat ajattelevat itsestään ja muista.

Lue lisää

Language matters? Antecedents and political consequences of support for bilingualism in Canada and Finland

Language policies are important sociopolitical features of multilingual countries. Not only do they regulate relations with governmental authorities, but they can also impact intergroup relations. Yet, empirical research has tended to ignore language policies. Very little is known in relation to the factors that lead individuals to support or oppose such policies.

Lue lisää

Policy Brief: The Co-Creation Radar a Comprehensive Public Participation Evaluation Model

A well-functioning democracy cannot exist without citizens who want to have an impact on society. Interest in political participation by joining political parties and voting has weakened, yet the desire to effect change remains. Citizen participation has become increasingly important in Finland, and the public sector has been tasked with developing participation opportunities for citizens.

Lue lisää

Policy Brief: Yhteisluomisen tutka – Malli osallisuustoiminnan kokonaisvaltaiseen arviointiin

Toimiva demokratia edellyttää kansalaisia, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan. Kiinnostus osallistua politiikkaan puolueiden ja äänestysten kautta on heikentynyt, mutta tahto tehdä merkityksellisiä asioita ei ole kadonnut. Tässä Kansalaisuuden kuplat ja kuilut (BIBU) -tutkimushankkeen katsauksessa esittelemme mallin, jonka avulla kunnat, kaupungit tai muut organisaatiot voivat arvioida ja kehittää osallisuutta edistäviä innovaatioita.

Lue lisää

Policy Brief: Suomalaisten ansiotuloliikkuvuus ja ammattiryhmän vaihdokset rakennemuutoksen aikana

Talouden rakennemuutos ja globalisaatio ovat vaikuttaneet työhön ja toimeentuloon eri puolilla maailmaa. Maiden sisäiset tuloerot ovat kasvaneet ja keskituloisten aseman on nähty heikentyneen useissa kehittyneissä maissa, kun taas maiden väliset tuloerot ovat kaventuneet.

Lue lisää