BIBU bubble minitron

Julia Jousilahti

KOKEILLEN KOHTI PAREMPAA DEMOKRATIAA – Opas demokratiakokeiluihin

bibu_new_banner

Demokratia ei pysy pystyssä itsestään, kuten viime vuosien uutiset Yhdysvalloista ja Itä-Euroopasta ovat muistuttaneet. Suomessa demokratia voi hyvin, mutta sitä nakertavat kansalaisten passivoituminen ja huono osaisten jääminen syrjään päätöksenteosta. Demokratiaa voidaan vahvistaa kehittämällä ja kokeilemalla ja kehittämällä uusia, entistä monipuolisempia ja suorempia osallistumisen tapoja.

Viisi ohjetta onnistuneelle demokratiakokeilulle:

1. Tunnista tarve ja sitoudu kokeiluun. 2. Varaa kokeiluun aikaa ja rahaa. 3. Järjestä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. 4. Kerro tulosten käytöstä selkeästi. 5. Kerää kokeilun opit talteen.

BIBU bubble minitron

Hanna Wass

Nuorten sopimusyhteiskunta: 16–29-vuotiaiden näkemykset työmarkkinapolitiikasta

bibu_new_banner

Raportissa tarkastellaan 16–29-vuotiaiden nuorten käsityksiä paikallisen sopimisen laajentamisesta, palkankorotusten joustoista ja työaikojen pidentämisestä yritysten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi sekä työttömyyskassojen jäsenyyden muuttamisesta pakolliseksi. Keskeiset tulokset:

  1. Nuorilla on selkeitä ja koko väestön kanssa samansuuntaisia käsityksiä sopimusyhteiskunnan tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

2. Nuorilta löytyy valmiutta palkkajoustoihin kilpailu- kyvyn edistämiseksi, mutta työajan pidentämistä vastustetaan jyrkästi.

3. Nuorille paikallinen sopiminen ja palkkajoustot näyttäytyvät toisistaan irrallisina asioina. Runsas puolet nuorista kannattaa työehdoista ja palkois- ta sopimista yritysten tasolla, mutta lähes yhtä suuri osa ei pidä palkkajoustoja hyvänä ratkaisu- na kilpailukyvyn parantamiseksi.

BIBU bubble minitron

Miroslav Nemcok & Hanna Wass

Generations and Political Engagement

bibu_new_banner

The concept of “generation” constitutes a useful tool to understand the world of politics. Trends in political behavior typical for the youngest generation are indicative for future development. In a wider perspective, large differences between generations also reveal potential for intergenerational conflict and a shift in the entire political paradigm. Four important topics need to be addressed in order to properly understand the body of research studying specifics of political behavior across generations and the use of generation as an analytical tool: (a) conceptual definition of generation, (b) its distinction from other time-related concepts, (c) methodological challenges in applying the time-related factors in research, and (d) understanding the wider implications of these factors for individuals’ political behavior which has already been identified in the scholarship.