BIBU bubble minitron

Lapsuuden psykiatrisilla ja käytöshäiriödiagnooseilla on yhteys nuorten aikuisten maksuhäiriömerkintöihin

Aapo Hiilamo, Markus Keski-Säntti, Sami Pirkola, Tea Lallukka, Antti Kääriälä

bibu_new_banner

Tutkimus selvitti miten lapsuuden psykiatriset ja käytöshäiriödiagnoosit yhdistyvät maksuhäiriömerkintöihin nuorilla aikuisilla ja miten yhteys vaihtelee vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan. Maksuhäiriömerkinnät ovat huolestuttavan yleisiä haavoittuvissa ryhmissä. Nuorisopsykiatrian tueksi tarvitaan taloudellisia ongelmia ehkäiseviä toimia.

BIBU bubble minitron

Striving for normality: Agency, citizen participation and intergroup belonging on the urban periphery of Helsinki

Pekka Tuominen

bibu_new_banner

This article examines how the inhabitants of a culturally diverse suburban estate in Finland strive for meaningful encounters in their lives. The focus is on Kontula, a residential working-class district on the eastern periphery of Helsinki, which has become a powerful symbol of the ills of contemporary urbanity—poverty and social problems, as well as rootlessness and the failed integration of the immigrant populations—in the vernacular geography and media representations of the city. The article examines how everyday mobility in an increasingly segregated city is related to a range of qualities of sociocultural encounters, both within the immediate neighbourhood and across other urban areas. The article also argues that for many marginalised inhabitants, agency predominantly emphasises striving for normality, not a challenge to the system.

BIBU bubble minitron

Psychiatric and neurodevelopmental diagnoses in adolescence and adulthood over-indebtedness among Finns born in 1987

Aapo Hiilamo, Markus Keski-Säntti, Sami Pirkola, Tea Lallukka, Antti Kääriälä

bibu_new_banner

Adolescence psychiatric and neurodevelopmental diagnoses are common but their link to adulthood over-indebtedness is unknown. This study aims to determine this relationship and explores the possible mediating role of upper secondary education completion

BIBU bubble minitron

With status decline in sight, voters turn radical right: how do experience and expectation of status decline shape electoral behaviour?

Zhen Jie Im, Hanna Wass, Anu Kantola and Timo M. Kauppinen

bibu_new_banner

We distinguish between the experience and expectation of subjective status decline in relation to electoral behaviour. Studies often link support for radical parties, especially radical right ones, to voters’ experience of status decline. A few other studies argue that voters’ expectation of status decline also triggers radical right support. Using multivariate analyses, this article finds that voters who expect status decline consistently prefer radical right parties more than voters who expect status improvement. However, there is no robust evidence of radical right support among voters who have experienced status decline. These findings suggest that the expectation, not experience, of status decline drives radical right support. If these expectations trigger radical right support in Nordic welfare states, they may be even more pertinent in less comprehensive welfare states.

BIBU bubble minitron

Miten tieto ja tuki tavoittivat maahanmuuttajayrittäjät koronapandemian aikana?

Pekka Tuominen ja Anu kantola

bibu_new_banner

Koronaviruksen aiheuttama pandemia ajoi suomalaisen yhteiskunnan kriisiin, jossa testattiin monien asioiden ohella sitä, kuinka yhteiskunnan politiikkatoimet tavoittavat kaikki maassa asuvat. Erityisesti pandemia nosti kysymyksen siitä, miten tavoittaa muita kuin kotimaisia kieliä puhuva väestö ja välittää heille tietoa pandemian vaatimista toimista ja tukitoimista. Tämä kysymys oli erityisen tärkeä maahanmuuttajille, jotka pyörittävät yrityksiä Suomessa. Pandemia vei tuloja monilta yrityksiltä, joiden toiminta vaikeutui, joihin kohdistui viranomaisten rajoitustoimia ja joille suunnattiin myös erilaisia tukitoimia pandemian kuluessa. Tässä analyysissa arvioimme pandemian aikana tehdyn haastattelututkimuksen perusteella sitä, miten pandemiatoimia koskeva tieto ja yhteiskunnan tukitoimet tavoittivat maahanmuuttajataustaiset yrittäjät.

BIBU bubble minitron

Uneasy self-promotion and tactics of patience: Finnish MPs’ ambivalent feelings about personalised politics on social media

Mona Mannevuo

bibu_new_banner

This article examines Finnish politicians’ ambivalent attachments to social media – specifically Facebook and Twitter – in candidate-centred, personalised politics. The analysis draws on 20 semi-structured interviews with members of parliament (MPs) to investigate the tactics of adaptation and adjustment politicians develop in a work setting that precludes digital detox. To investigate the MPs’ contradictory feelings, the analysis builds on cultural and media theory to contextualise the porous border between the personal and the political that exists on social media. The analysis revolves around four interconnected themes: uneasiness of self-promotion, Facebook’s ordinariness, Twitter as a necessary evil, and tactics of patience MPs utilise when they encounter various forms of online harassment. The article suggests that in parliamentary research, social media should be considered an ambivalent social glue that holds things together rather than merely a platform for self-promotion.

BIBU bubble minitron

Ambivalentti transkansalaisuus: sukupuolivähemmistöjen kansalaisuuskamppailuista Suomessa

Mona Heimonen ja Anu A. Harju

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

The Future of Democracy and Welfare in a Transforming Europe: Four Scenarios of Europe in 2040

Anna Björk, Aleksi Neuvonen and Nour Attalla

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Demokratia kuilujen ja kuplien jälkeen: Neljä skenaariota Suomesta 2040

Anna Björk, Aleksi Neuvonen ja Nour Attalla

bibu_new_banner
BIBU bubble minitron

Kathrin Komp-Leukkunen & Visa Rantanen

Sukupolvikiista ja eläkepoliittinen väittely

bibu_new_banner